Op 28 november vindt de Algemene Vergadering van de NCD van 2019 plaats op Landgoed Zonnestraal. Tijdens de AVvl zullen we afscheid nemen van Ron Steenkuijl als voorzitter en zal de nieuwe voorzitter gekozen worden.

De Benoemingscommissie van de NCD stelt voor dat Hetty van Ee tot voorzitter van de NCD wordt gekozen. Hetty is nu nog CEO van Ormit. Zij heeft haar belang in Ormit verkocht en neemt op 27 november 2019 afscheid als CEO. Vanaf januari 2020 zal Hetty toetreden tot de raad van commissarissen van Ormit. Zij wil graag haar kennis, ervaringen en passie die zij heeft voor leiderschap(-sontwikkeling) inzetten voor de NCD. Hetty’s rijke carrière, maar vooral bevlogenheid, als DGA/Directeur/Bestuurder staat garant voor haar enthousiasme voor de doelen die de NCD nastreeft: beter leiderschap en toezicht.

De Benoemingscommissie stelt unaniem voor Hetty van Ee als NCD voorzitter te benoemen. Zij hebben daarbij de unanieme steun van zowel het Bestuur als de Ledenraad. In juli 2019 hebben zich 18 leden kandidaat gesteld na de oproep daartoe, waaruit na een gedegen selectie door de BC, ondersteund door een extern bureau, Hetty als kandidaat voorzitter wordt voorgesteld. De voornaamste overwegingen voor de benoeming van Hetty van Ee:

-Hetty heeft laten zien dat ze een dienstverlenende organisatie succesvol kan leiden en door voortdurende transformatie aangesloten kan houden op veranderende markteisen.

-Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring met de rol van voorzitter.  Hetty heeft toegang tot een ruim netwerk in de private en publieke sector.  Zij is communicatief, servicegericht en creëert draagvlak voor visie en innovaties.

-Hetty heeft als gevolg van haar veranderende rol in Ormit de vereiste tijd beschikbaar om de rol van voorzitter van de NCD in te vullen.

-Zij heeft er veel zin in om de rol van voorzitter van de NCD te gaan vervullen. Het is een mooie, nieuwe uitdaging.

Er is de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te stellen. Die mogelijkheid is er tot 1 november a.s. Mogelijke kandidaten dienen zich, door middel van een motivatiebrief en CV, te melden bij de Benoemingscommissie via Gerard van Vliet, directeur van de NCD (gerardvanvliet@ncd.nl). Bij hem is, indien gewenst, ook nadere informatie verkrijgbaar (M: 0653152622). Kandidaten kunnen zich presenteren op de AVvL. Eventuele kandidaten moeten ook rekenen op een integriteitsonderzoek door Validata.

De AVvl is alleen toegankelijk voor NCD-leden. Meer informatie