De Europese Green Deal moet van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. Gerard van Vliet (NCD) gelooft in het succes van de Deal. ‘Het wordt serieus opgepakt.’

De Commissie wil de huidige doelstelling van 40 procent minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 verscherpen naar minstens 50 procent en het liefst 55 procent minder uitstoot. Gerard van Vliet, directeur van NCD, gelooft dat het bedrijfsleven de plannen serieus oppakt. ‘Als je de sh*t van vandaag serieus neemt, ontbreekt het altijd aan tijd om naar morgen te kijken. Maar in dit geval merk ik heel nadrukkelijk dat het onderdeel is van de ‘morgen-agenda’.’

‘Ze denken niet: het zal onze tijd wel duren’, vervolgt Van Vliet. ‘Het wordt serieus opgepakt. We gaan met elkaar zien of het onderschat of overschat wordt. Neem bijvoorbeeld digitalisering. Je kunt er hartstikke veel boeken over schrijven, maar je moet constateren dat mensen het veel minder serieus nemen. Dit ligt kennelijk iets dichterbij de mens.’

‘Betrek het bedrijfsleven erbij’

Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), gelooft dat succes van de Green Deal valt of staat met een succesvolle samenwerking met de bedrijven. ‘Het is heel belangrijk dat het bedrijfsleven tijdig betrokken wordt in de discussie. Het plan is in recordtempo geschreven en dat ademt het ook duidelijk: heel brede doelstellingen, meer transparantie. Bij deze omvang, want je hebt het over honderden miljarden, moet er samenwerking zijn tussen de private en publieke markt.’

Green Deal: stok in de grond

ABN AMRO-commissaris Tjalling Tiemstra vertrouwt op het signaal van het initiatief: ‘Zoiets dramatisch zoals de Green Deal kan alleen maar gerealiseerd worden als je een ambitieus doel neerzet. Amsterdam heeft bijvoorbeeld de doelstelling om geen brandstofauto’s meer toe te laten vanaf 2030. Volstrekt onhaalbaar, maar het zet wel een stok in de grond.’

X