Corona Coronacrisis Bob Hutten NCD

Het coronavirus raakt ook commissarissen en directeuren. NCD-leden vertellen hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Bob Hutten is directeur Hutten Catering én initiatiefnemer van De Verspillingsfabriek. ‘In een tijd dat in één keer 90% van de omzet wegvalt, is dit systeem niet houdbaar.’

Wat is het effect van de coronacrisis voor jezelf?

‘Heftig. Nooit gedacht dat je nog ooit deze afhankelijkheid zou kunnen hebben. In Nederland hebben we afgesproken dat we bij verminderende omzet mensen niet zo makkelijk zouden gaan ontslaan. Echter, in een tijd dat in één keer 90% van de omzet wegvalt, is dit systeem niet houdbaar. De overheid heeft maatregelen ter ondersteuning aangeboden. Dat is prima, maar dan moet men wel snelheid betrachten.’

Wat is het effect voor je bedrijf/bedrijven?

‘Enorm. Tweeduizend samenwerkers zitten thuis, de zorg werkt natuurlijk gewoon echter de bezoekers restaurants va ziekenhuizen zijn dicht. We verzorgen dan ook nog eens de twee meest getroffen ziekenhuizen (Bernhoven in Uden en Amphia in Breda). De partycatering wordt het meest getroffen en zal de meeste hinder blijvend ondervinden. We hebben met  225 bedrijven contracten die goed zijn voor 90% van de omzet. Deze bedrijven zullen weer zo snel als het kan aan de gang gaan.’

Hoelang gaat deze periode duren, verwacht jij?

‘Zelf houden wij rekening met 1 juli. Daarna komen er twee maanden van relatieve rust, omdat we dit gewend zijn. Ik verwacht dat men dan toch vakantie neemt. Vanaf 1 september gaat het dan helemaal los. Hopelijk hebben we dan een vaccin en ik moet er niet aan denken dat het dan alsnog weer ergens opdoemt.’

Zijn de genomen maatregelen voldoende?

‘De overheid doet wat ze kan, maar de werknemer moet hier ook bij betrokken worden. Dit gebeurt nu niet. Het zou goed zijn dat we ze nu betrekken, wat te doen met vakantiegeld, kunnen ze de 10% aanvullen. Een werkgever teert nu enorm in, verliest marge, moet alles doorbetalen. Natuurlijk zijn we gewend risico’s te nemen, maar nu gebeurt er iets waar een werkgever niet of nauwelijks antwoord op kan geven. We zullen dit met elkaar op moeten lossen. Dat betekent, werkgevers, werknemers en de overheid en het zal ons allemaal geld kosten.’

Wat gaat de crisis betekenen voor de toekomst?

‘Dat we er lang over zullen doen om op hetzelfde niveau terug te komen. Eerst zal  de oude economie zich moeten herstellen om vervolgens weer te willen gaan verduurzamen is mijn gedachte. We moeten eerst overleven in de oude economie. Het is een te grote stap om meteen de duurzame economie-houding aan te nemen. Je zou ook kunnen zeggen dat we weer vijf jaar terug moeten wat betreft duurzaamheid. De detailhandel zal er flink van langs krijgen. Winkels kunnen alleen nog overleven als ze echt van betekenis zijn.’

Wat betekent de crisis voor jouw toekomst?

‘Dat is op dit moment niet helemaal te voorspellen. Ik ga door op de koers die ik altijd heb gevaren. De (financiële) impact kunnen we over een paar maanden beter beoordelen.’

Hoe ga je nu om met de korte- en langetermijnplanning?

‘Korte termijn behelst het maken van liquiditeitsbegrotingen, doorkijken van nu tot en met september, van nu tot en met volgend jaar februari. Tegelijkertijd is dit ook weer de tijd voor achterstallig onderhoud, zorgen dat we goed aan de streep staan als het weer los gaat. Opnieuw goed kijken naar het onderscheidend vermogen.’

Wat zijn jouw ervaringen met thuiswerken?

‘Prima, Microsoft Teams ondersteunt hier enorm bij. Je ziet dat er nog meer kansen zijn, aan de andere kant word je ook sneller afgeleid. Natuurlijk lever je in op het live contact maar heb je weer een “andersoortige intimiteit” en dat is ook bijzonder.’

Hoe zorg je ervoor dat de productiviteit gewaarborgd blijft?

‘Ik ben net zo productief. Alle zaken moeten gewoon af! Probleem is wel dat niet iedereen aan de gang is.’

Wat zijn jouw tips voor andere directeuren en commissarissen?

‘Van ons ondernemers wordt verwacht dat je creatief bent, maar let op: nieuwe business starten die niet duurzaam is in de toekomst levert ons niets op. Praat veel met andere directeuren, betrek de huisbankier vanaf het eerste moment. Reken uit wat je na de crisis de komende vijf jaar kunt verdienen op basis van de situatie tot 1 maart. Daar vandaan kun je zien hoeveel schuld je op je kunt nemen om het verlies wel of niet op je te nemen. Maak jezelf geen verwijt, het overkomt ons allemaal. Wees kwetsbaar en laat je helpen, het gaat om vertrouwen en nog meer over draagvlak (mag je bestaan?) dan over draagkracht.’

NCD organiseert donderdag 2 april om 16:00 uur een online seminar over de coronacrisis. Meer informatie vind je hier.

X