Het coronavirus raakt ook commissarissen en directeuren. NCD-leden vertellen hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Luit Huisman is commercieel directeur van VIB Netwerken. ‘We moeten ons hoofd koel houden.’

Wat is het effect van de coronacrisis voor jezelf? 

‘Het geeft onrust, zorgen hoe lang het duurt en hoe ons bedrijf hiermee omgaat.’

Wat is het effect voor je bedrijf/bedrijven? 

‘Wij zijn een telecominstallateur en houden netwerken in de lucht. Sommige delen van het bedrijf zijn al stilgevallen. omdat klantcontact nu heel erg lastig is.’

Hoelang gaat deze periode duren?

‘Minimaal tot 1 juni, maar een groot project is al over de vakantieperiode heen getild en start op 1 september. ‘

Zijn de genomen maatregelen voldoende? 

‘Voorlopig wel, we volgen de richtlijnen van het RIVM en gaan van hun expertise uit.’

Wat gaat de crisis betekenen voor de toekomst? 

‘Op korte termijn zijn de gevolgen duidelijk, op lange termijn verwacht ik dat de economie snel zal herstellen.’

Wat betekent de crisis voor jouw toekomst? 

‘Voorlopig nog geen negatief effect. We moeten dan wel het bedrijf in de benen houden.’

Hoe ga je nu om met de korte- en langetermijnplanning?

‘We sturen nu hoofdzakelijk op de korte termijn. Ons werk blijft wel liggen en later weer worden opgepakt.’

Wat zijn jouw ervaringen met thuiswerken?

‘Tot nu toe goed, maar het is wel intensief omdat nu iedereen tijd heeft om te bellen en videovergaderen.’

Hoe zorg je ervoor dat de productiviteit gewaarborgd blijft? 

‘Dat blijft niet gewaarborgd, we proberen het beste er van te maken.’

Wat zijn jouw tips voor andere directeuren en commissarissen? 

‘Het hoofd koel houden, de regelingen van de regering goed bestuderen. We zien er veel haken en ogen aan zitten.’

X