De BV Nederland baadt in het angstzweet. Terecht. Met de kater van de vorige financiële crisis nog vers in het geheugen lijkt de coronacrisis de duimschroeven wederom aan te draaien van ondernemend Nederland.

Het kabinet doet, in nauw overleg met ondernemersorganisaties en vakbonden, er alles aan om te voorkomen dat bedrijven als gevolg van de coronacrisis omvallen en mensen hun baan verliezen. Vorige week presenteerde het de eerste twee regelingen, waarschijnlijk deze week volgt de NOW, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, die voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten tot 90 procent. Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, vraagt zich openlijk af of maatregelen voldoende zijn om de organisaties te behoeden voor de ondergang.

Uit onderzoek van NCD en NCD Academy blijkt dat Vonhof zich niet als enige zorgen maakt. Maar liefst 67 procent ervaart ingrijpende impact op de eigen werkzaamheden. Een resultaat waarbij de nekharen van iedere directeur, commissaris of toezichthouder recht overeind gaan staan. De respondenten maken zich grote zorgen over de effecten van de coronacrisis: bestaat mijn bedrijf straks nog? Kan ik mijn medewerkers binnenboord houden? Bezwijkt mijn bedrijf niet alsnog onder de schuldenberg?

De complexiteit voor de leider is dat zij/hij op 3 aandachtsgebieden moet schakelen: Hoe zorg ik voor perspectief en ondersteuning aan thuiswerkende medewerkers; 2) Hoe zorg ik dat ik kortetermijnmaatregelen neem en 3) Hoe werk ik scenario’s om mijn beleid nu en morgen op af te stemmen.

De penibele situatie zal een beroep doen op het altruïsme van leidend Nederland: blijf je met de oogkleppen op brandjes blussen of conformeer je je aan de huidige situatie en laat je collegialiteit prevaleren? De zorg, de horeca, het onderwijs: hand in hand zoeken zij de samenwerking om samen de gezamenlijke problemen te overwinnen. Veel respondenten uit het NCD-onderzoek tonen de wil om tijdelijk de concurrentiedrang aan de kant te schuiven. Ze willen elkaar opzoeken om elkaar overeind te houden en, indien mogelijk, de klappen van de coronacrisis te verzachten.

Enkele weken geleden leek het coronavirus nog wel mee te vallen. In sommige, laconieke, ogen was het vleermuisvirus niet meer dan een veredeld griepje, hooguit de rollatorgeneratie zou getroffen worden. Inmiddels is er sprake van een pandemie, een wereldwijde bedreiging voor de internationale gezondheid én economie.

Uit ons onderzoek bleek ook dat respondenten (leiders en toezichthouders) met elkaar willen sparren over scenario’s, best practices etc.

Een kwestie die we gezamenlijk moeten oppakken en oplossen. Ik wil je graag uitnodigen voor het online seminar op donderdag 2 april. Daar zullen we dieper ingaan op resultaten uit onze survey en sparren over de  dilemma’s en gecompliceerde vraagstukken rond de coronacrisis.

Gerard Citroen
Programmadirecteur NCD Academy

X