Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten NCD

1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

  • Leden: zij die door NCD zijn toegelaten als lid;
  • NCD bijeenkomsten: alle bijeenkomsten, zoals colleges, bedrijfsbezoeken, kennismakingsbijeenkomsten etc. die de NCD organiseert voor haar leden;
  • Eventmailing: de door de NCD aan alle leden toegezonden mail met events die op de planning staan.

NCD bureau
Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
Telefoon (088) 623 2300
ncd@ncd.nl
www.ncd.nl

 

2. Toepasselijkheid

2.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle NCD bijeenkomsten.

2.1.2 Bij aanmelding voor een NCD bijeenkomst geeft u aan bekend te zijn met de NCD voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

3. Rechten en verplichtingen van de NCD

3.1 Aankondigingen en aanmelding

3.1.1 De NCD zal steeds tijdig bijeenkomsten aankondigen in haar eventmails, op haar website en via haar sociale mediakanalen.

3.1.2 De NCD stelt leden in de gelegenheid zich aan te melden via de website, de app Directeur.nl of door een mail te sturen aan het NCD bureau.

3.1.3 Indien er voor de NCD bijeenkomst een maximum aan het aantal deelnemers is gesteld, worden aanmeldingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 

3.2 Deelnemersbijdrage

3.2.1 De NCD heeft het recht een deelnemersbijdrage te vragen voor een NCD bijeenkomst.

3.2.2 Indien er een deelnemersbijdrage gevraagd wordt dan wordt het bedrag  vermeld op de informatiepagina.

 

3.3 Overig

3.3.1 De NCD heeft het recht leden, partners en niet-leden toe te laten tot de NCD bijeenkomsten.

3.3.2 De deelnemersbijdrage voor niet-leden is hoger dan het tarief voor leden.

3.3.3 De NCD heeft het recht data van NCD bijeenkomsten, locatie en/of de deelnemersbijdrage te wijzigen. Reeds gedane inschrijvingen kunnen in dat geval kosteloos worden geannuleerd.

 

4. Rechten en verplichtingen van de leden

4.1 Inschrijving

4.1.1 Leden kunnen zich inschrijven voor NCD bijeenkomsten zodra de bijeenkomst op de website of in de eventmail is aangekondigd.

4.1.2 Inschrijving vindt plaats middels het aanmeldingsformulier op de NCD website.

 

4.2 Annulering

4.2.1 Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden, per e-mail aan het NCD bureau.

4.3 Annulering in geval er sprake is van een deelnemersbijdrage

4.3.1 Bij annulering vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand voor aanvang van de bijeenkomst wordt 25% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld op de webpagina van het event.

4.3.2 Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld op de webpagina van het event.

4.3.3 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld op de webpagina van het event.

 

4.4 Annulering en/of verhindering in geval er géén sprake is van een deelnemersbijdrage

4.4.1 Annuleringen tot acht (8) werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst zijn kosteloos, tenzij anders is vermeld op de webpagina van het event.

4.4.2 Bij annulering binnen de acht (8) dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt € 50 voor al gemaakte kosten in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld op de webpagina van het event.

4.4.3 Bij verhindering zonder annulering worden eveneens € 50 kosten in rekening gebracht, tenzij anders is vermeldt op de webpagina van het event.

X