Een pleidooi voor alledaags leiderschap

 Op 5 september zal Filia Kramp, in associatie met de NCD, haar boek 'Kringloop van Moed' presenteren. 

En wat nu als we met leiderschap in organisaties op een andere manier omgingen dan gebruikelijk? Als we het gingen beschouwen en ontwikkelen als een alledaags proces van constante, doorgaande socialisering van mensen, net als in de opvoeding?  

Aanmelden

Filia Kramp

Filia Kramp heeft interesse en expertise in ontwikkeling van de menskant van organisaties en van organisatie governance. Na een loopbaan van meer dan 25 jaar op directie- en bestuursniveau , voornamelijk in zorgorganisaties, is ze actief als coach (van individuen en teams) en bestuursadviseur. Tevens is ze gecertificeerd lid van raden van toezicht en advies- en medezeggenschapsorganen. Ze is opgeleid tot onderwijskundige, coach en verpleegkundige. Filia is alumna van UvA, SiOO, Comenius leiderschapsleergang RUG en Governance University. 

Programma

17.00 – 18.00 uur Inloop, ontvangst met broodje 18.00 – 18.10 uur Welkom en een kort verhaal over het ontstaan van het boek 18.10 – 18.15 uur Aanbieding eerste exemplaar aan Melvin Tjoe Nij (bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam | Founder van Young Global People & The Other Network) 18.15 – 18.30 uur korte speech van Melvin Tjoe Nij over moed en leiderschap in de 21ste eeuw 18.3019.00 uur Panelgesprek over leiderschap. Panelleden: Christine Rama Changoer, consultant bij Seeder de Boer | Marianne Janssen oprichter en eigenaar IJ Consulting | Peter Bennemeer adviseur en voormalig CEO Ziekenhuis Bernhoven. Moderator: Gerard van Vliet, directeur NCD. 19.00 uur Dankwoord Filia 19.00 20.00 uur Nazit met borrel en signeersessie, het boek kan je dan ook kopen. 

AANMELDEN

NCD, Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn. De toegang tot de boekpresentatie is gratis.

Kringloop van Moed

Een pleidooi voor alledaags leiderschap

Dit boek gaat over leiderschap in organisaties. Wat iets anders is dan management. Met leiderschap doelt de auteur, onder verwijzing naar haar eigen ervaringen als bestuurder en adviseur, op een inclusief, alledaags, persoonlijk leiderschap, dat niet alleen voor een select gezelschap aan de top van de organisatie is weggelegd, maar voor iedere medewerker.  

Filia Kramp wil met haar boek lezers ertoe aanzetten een werkgemeenschap te creëren waarin iedereen weer eigenaar is van zijn eigen werk, en met en in dat werk recht doet aan de waarden die in het bijzonder in zorgorganisaties centraal zouden moeten staan: heling, verbinding, omzien naar elkaar – zowel patiënten als collega’s.  

Die waarden – die ook opgaan voor organisaties buiten de zorg - zijn ondergesneeuwd in de decennia die achter ons liggen, waarin concepten en praktijken uit het tayloriaanse ‘scientific management’ de kern zijn gaan vormen van de bedrijfsvoering. Efficiency, kostenbesparing, de ontkoppeling van management en werkvloer, het voorop stellen van financiële parameters: dat zijn enkele van de ontwikkelingen waarover Kramp de staf breekt. Zij stelt daarbij uitdrukkelijk dat het niet zozeer de veel verguisde marktwerking is die de zorg heeft doen ontsporen, maar eerder een proces dat zij, in navolging van Joost Kampen, ‘organisatieverwaarlozing’ noemt, waarvan de verwaarlozing van leiderschap een onderdeel vormt.  

‘Verwaarlozing’ is een term uit de pedagogiek, die prima toepasbaar blijkt om de situatie in vele zorgorganisaties te beschrijven – maar ook andere omgevingen waarin de ontwikkeling van interpersoonlijke relaties centraal staat, net als in de opvoeding. Verwaarlozing – zeker als die chronisch is – leidt ertoe dat mensen vervreemd raken van hun authentieke waarden en het gevoel krijgen de regie over hun handelen kwijt te zijn.  

Het uitstapje naar de pedagogiek brengt Kramp bij de filosofie van Kringloop van Moed (Circle of Courage). Een filosofie die teruggaat op de oeroude wijsheid van Inheemse Noord-Amerikaanse volken. De filosofie van Kringloop van Moed heeft als opvoedingsideaal dat mensen uitgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste en moedige mensen, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden en voor dat van hun gemeenschap. Dat sluit naadloos aan op de leiderschapsopvatting die Kramp in haar boek presenteert. Kringloop van Moed wordt geschraagd door vier kernwaarden: Belonging (erbij horen), Mastery (zelfontwikkeling), Generosity (ruimhartigheid) en Independence (zelfstandigheid). Aan de hand van deze vier waarden roept Kramp de lezer op om het in zorgorganisaties over een andere boeg te gooien en de autonomie en het vakmanschap van de professional niet langer ondergeschikt te maken aan management.  

Kringloop van Moed is een optimistisch en strijdbaar boek, dat lezers geen stappenplan of blauwdruk biedt, maar wel inspiratie en stof tot nadenken. Het laat zien dat de broodnodige transformatie die zorgorganisaties de komende tijd door zullen maken, gestoeld kan zijn op eeuwenoude principes. Dat is geen wollige luchtfietserij: u kunt meteen aan de slag, mede met behulp van de praktische tips die Kramp geeft aan het eind van het boek. Uiteindelijk moet de zorg weer gaan draaien om waar zij voor bedoeld is: bevordering van het welzijn en de gezondheid van mensen.

Organisatie

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is de enige vereniging van, voor en door leiders en toezichthouders in Nederland. Collega’s onder elkaar, die belang hechten aan een goed onderling contact om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

VRAGEN?

NEEM CONTACT OP

Wil je meer informatie over het college? We helpen je graag verder.

Telefoon: 088 623 2300 E-mail: bijeenkomsten@ncd.nl

TERUG NAAR BOVEN