CircleLytics

Onze visie is eenvoudig: wij ontwikkelen innovatieve technologie om samenwerking tussen mensen intelligent, creatief en relevant te maken. Kernwaarden hierbij zijn vertrouwen, leren en resultaat.
• Vertrouwen: onze technologie en oplossingen borgen dat werkelijk gevraagd aan en geluisterd kan worden naar de mensen die samen meer weten, op ‘aan’ gezet worden en serieus genomen worden
• Leren: mensen leren meer als ze de kennis en ideeën van anderen tot zich kunnen nemen om daarna tot meningsvorming te komen. Dit is de kracht van het netwerk: het verbinden van kennis.
• Resultaat: samen prestaties leveren zorgt voor motivatie en de energie en wilskracht om positief met verandering om te gaan. Invloed op verandering bepaalt of gedrag echt tot stand komt.

Onze dialoogtechnologie zorgt ervoor dat kleine en grote groepen veilig, efficiënt en intelligent hun bijdragen kunnen leveren op hen voorgelegde uitdagingen. Door de unieke 2e en 3e ronde worden ze gestimuleerd actief mee te doen, mee te denken en open te staan voor bijdragen van anderen. Door de anonimiteit in dit proces, is sociaal-wenselijkheid uitgesloten waardoor de belangrijkste bijdragen zichtbaar worden. De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden gestructureerd en overzichtelijk getoond in grafieken, rapportages en exports, zodat je direct ziet echt belangrijk is.

Onze technologie ontwikkelen en beheren wij zelf. Partners en organisaties zoals de NCD zetten ons in om tal van knelpunten en ambities aan te pakken in hun organisatie en betrokkenheid met leden te vergroten en verdiepen.

Meer informatie: http://www.circlelytics.com