Limburg

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Limburg zijn de volgende districten actief:

– Commissarissendistrict Zuid-Nederland
District Limburg i.o.
Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in de verschillende districten.

1. Commissarissendistrict Zuid-Nederland

De sfeer in de groep is gericht op interactie. Het adagium is leren van elkaar. Om dat te bereiken wordt veelal een inleiding van een spreker gebruikt als intro voor steeds verschillende interactieve werkvormen. Soms wordt er gewerkt met cases. Doel van de verschillende werkvormen is om tot de kern van vraagstukken door te dringen. De antwoorden op vraagstukken waar een commissaris mee geconfronteerd wordt zijn niet zwart/wit. Het gaat juist om de afwegingen die ten grondslag liggen aan beslissingen en aan het acteren van de commissaris. Commissaris zijn is een vak!
Om echt van elkaar te kunnen leren is vertrouwelijkheid van informatie een basisvoorwaarde.

Er zijn 5 tot 6 bijeenkomsten per jaar in Het Corpac Huis aan het Reitseplein in Tilburg op woensdagavond vanaf 18.30 uur met broodjes. Einde om 21.00 uur met borrel. Er wordt nog gedacht om één informele bijeenkomst aan het programma toe te voegen.

Er zijn circa 40 deelnemers met de wens om door te groeien naar 50 tot 60
Gebied dat de groep omvat: wonen en/of werken in Brabant/Zeeland/Limburg

Er is nog geen afzonderlijke financiële bijdrage naast de NCD-contributie, maar voor 2014 wordt wel nagedacht over een kleine bijdrage.

2. District Limburg i.o.

De voorzitters verstrekken belangstellenden graag nadere informatie (zie ledennet of neem contact op met de NCD via ledenservice@ncd.nl).