Limburg

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Limburg zijn de volgende districten actief:

– Commissarissendistrict Zuid-Nederland
Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in de verschillende districten.

1. Commissarissendistrict Zuid-Nederland

De sfeer in de groep is gericht op interactie. Het adagium is leren van elkaar. Met elkaar bespreken we diverse vraagstukken rondom het toezichthouderschap. Soms onder leiding van een externe spreker, veelal door mensen uit de eigen geledingen. De antwoorden op vraagstukken waar een commissaris mee geconfronteerd wordt zijn niet zwart/wit. Het gaat juist om de afwegingen die ten grondslag liggen aan beslissingen en aan het acteren van de commissaris. Commissaris zijn is een vak!

Om echt van elkaar te kunnen leren is vertrouwelijkheid van informatie een basisvoorwaarde.

Bijeenkomsten:
Er zijn 5 tot 6 bijeenkomsten per jaar in  de omgeving van Tilburg. De avonden zijn op donderdag vanaf 18.00 uur met broodjes. Einde om 21.00 uur met borrel. Naast de formele bijeenkomsten organiseren we jaarlijks een BBQ en op initiatief van leden andere bijeenkomsten.

Er zijn circa 40 leden met de wens om te groeien 
Gebied dat de groep omvat: wonen en/of werken in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 100,– (excl. BTW) per jaar. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Zuid-Nederland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305