Drenthe

NCD District DrentheNCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Drenthe zijn er de volgende districten:

– District Drenthe
Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.
1. District Drenthe

Een groep met een open en informele sfeer. De bijeenkomsten kenmerken zich door een goede opkomst, zo’n 50-60%.

Er zijn periodieke informatieve bijeenkomsten in de regio, interregionale bijeenkomsten met de districten in Noord-Oost Nederland, en een informeel startevenement in september.

De groep bestaat uit circa 25 leden, uit de provincie Drenthe of naaste omgeving.
We streven naar zoveel mogelijk diversiteit; dat maakt de onderlinge uitwisseling interessanter.

2. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om de kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance.
In het voorjaar en het najaar wordt er een bijeenkomst gehouden. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur met een borrel en om 18.00 uur gaan wij aan tafel en begint het inhoudelijk deel van het programma. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult is van harte welkom.