Friesland

NCD District FrieslandNCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Friesland zijn er de volgende districten:

– District Friesland
– Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten. Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Friesland

In dit district heerst een “zeer open” sfeer, waar “daadwerkelijk” ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt op “basic niveau” genetwerkt en er wordt op basis van inleidingen van leden op intervisie niveau NCD thema’s behandeld.

Bijeenkomsten:
Aantal bijeenkomsten per jaar: 9 op de 2e maandag van de maand in Restaurant ‘De Vrijheid’, Seinpôlle 4, 9001 ZS aan het Pikmeer te Grou van 16.30-19.00 / 19.30 uur.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 225,- per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor de catering. Hoofdelijke omslag van alle kosten. Deze eigen bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Friesland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

2. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance en elkaar te inspireren met nieuwe inzichten.
Jaarlijks worden er drie tot vier bijeenkomsten gehouden in een sfeervolle setting. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Bijeenkomsten:
Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten zijn op maandag en beginnen om 17.30 uur met een borrel. Om 18.00 uur gaan wij aan tafel voor het diner en begint het inhoudelijk deel van het programma met een inleider over een actueel governance thema en aansluitend een discussie met de deelnemers. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult of hiermee een sterke affiniteit heeft is van harte welkom.

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:
15 april
23 september
18 november

Districtsbijdrage:
Er is naast de landelijke contributie geen districtsbijdrage.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Noord- en Oost- Nederland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305