Friesland

NCD District FrieslandNCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Friesland zijn er de volgende districten:

– District Friesland
– Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten. Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Friesland

In dit district heerst een “zeer open” sfeer, waar “daadwerkelijk” ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt op “basic niveau” genetwerkt en er wordt op basis van inleidingen van leden op intervisie niveau NCD thema’s behandeld.

Aantal bijeenkomsten per jaar: 9 op de 2e maandag van de maand in Restaurant ‘De Vrijheid’, Seinpôlle 4, 9001 ZS aan het Pikmeer te Grou van 16.30-19.00 / 19.30 uur.

Gebied dat de groep omvat: Friesland
De districtsbijdrage bedraagt € 225,- per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor de catering. Hoofdelijke omslag van alle kosten. Deze eigen bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

2. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om de kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance.
In het voorjaar en het najaar wordt er een bijeenkomst gehouden. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur met een borrel en om 18.00 uur gaan wij aan tafel en begint het inhoudelijk deel van het programma. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult is van harte welkom.