Gelderland

gelderland

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Gelderland zijn er de volgende districten:

District Achterhoek
District Apeldoorn
District Arnhem-Nijmegen
District Betuwe/Rivierenland
Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

1. District Achterhoek

Onze groep (NCD-Achterhoek) wil graag leren; maar bij leren hoort ook ontspannen.

Bijeenkomsten:
Het eerste gedeelte wordt doorgaans bereikt tijdens onze 6 wekelijkse vergaderingen. Daar gaan we vaak flink de diepte in, dan wel over onderwerpen die ons aangaan, dan wel in de vorm van een (veelal begeleide) intervisie en soms beide. Het tweede gedeelte wordt ingevuld door ons maandelijkse NCD café. Daar ontmoeten we elkaar zonder agenda’s, gewoon bespreken wat “leeft” in een grand-café achtige omgeving. Tijdens onze vergaderingen wordt de catering vaak verzorgd door “Merel” en wordt met name aan de gezondheid gedacht. Tijdens en na afloop van het NCD café wordt er niet zelden (anders) lekker gegeten samen. Voorop blijft steeds staan dat niets verplicht is. Heb je te weinig tijd om te blijven eten dan is dat geen enkel probleem.

Jaaragenda 2019:
Wo. 23-1-2019
Wo. 20-3-2019
Wo. 15-5-2019
Wo. 3-7-2019
Wo. 18-9-2019
Wo. 30-10-2019
Wo. 18-12-2019

Districtsbijdrage:

De districtsbijdrage is € 300,- per jaar (excl. BTW). De bijdrage staat los van de contributie van de NCD.

Meer informatie:

We zijn altijd op zoek naar mensen om mee – en van te leren. Als je dit aanspreekt meld je dan aan bij de ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

2. District Apeldoorn

Een groep met een open en informele sfeer.

Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten kenmerken zich door een goede opkomst, zo’n 50-60%. Het bestuur bestaat uit vier personen met een onderlinge taakverdeling. Leden worden via op regelmatige basis via digitale netwerken geïnformeerd en geraadpleegd over onderwerpen.

Er zijn informatieve bijeenkomsten, regionale bijeenkomsten met drie of meerdere districten, een afsluitend jaarevenement met partner, een nieuwjaarsreceptie met partner en een ludieke zomerbijeenkomst met partner. De drie bijeenkomsten met partners zijn essentieel in de formule van Apeldoorn: naast een sterke leider staat een sterke partner. Vaak zijn het dan ook de partners die in netwerkbijeenkomsten gaan netwerken. In totaal zijn er 8 – 9 bijeenkomsten per jaar, op variabele dagen en locaties.

Districtsbijdrage:
De jaarbijdrage bedraagt € 150, – per jaar en staat los van de contributie van de NCD.

Bijbetaling (max. € 50,-) kan gevraagd worden bij de partnerbijeenkomsten met uitzondering van de Nieuwjaarsreceptie.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Apeldoorn? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

3. District Arnhem-Nijmegen

Een enthousiaste en vriendschappelijke groep, waar op een vertrouwelijke en informele sfeer kennis en ervaringen worden gedeeld, waarop / waarover kan worden gereageerd en gediscussieerd. Vanwege het onderlinge vertrouwen naar elkaar wordt er grote waarde aan gehecht frequent aanwezig te zijn.

Bijeenkomsten:
Bijeenkomsten staan in het teken van onderlinge kennisuitwisseling, bedrijfsbezoeken bij groepsleden en we hebben regelmatig leuke en inspirerende gastsprekers. Bijeenkomsten staan voor verbinding i.p.v. binding. Verbinding tussen leden die met elkaar de passie voor Leiderschap delen, zich verantwoordelijk weten voor de mensen in hun omgeving, de verantwoordelijkheid willen pakken voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit district heeft minimaal 10 bijeenkomsten per jaar, meestal op de 2de woensdag van de maand. We komen om 18:00 uur bij elkaar en rond 19:00 uur gaan we aan het diner.

Het gebied dat de groep omvat is het gehele KAN gebied en gaat van de regio Arnhem, Veenendaal – tot halverwege de Achterhoek – naar het zuiden hebben we Nijmegen tot en met Gennep.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 50, – (excl. BTW) per jaar en wordt gebruikt voor de kosten van de bijeenkomsten en sprekers. Kosten voor diner en drank worden door de leden zelf betaald na afloop van de bijeenkomst. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Arnhem-Nijmegen? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

4. District Betuwe/Rivierenland

Graag stellen wij ons district ‘Betuwe/Rivierenland’ kort voor: Wij zijn een hechte groep, die er plezier in heeft goede inhoudelijke discussies met elkaar te voeren.

Bijeenkomsten:
Meestal hebben de leden zelf een onderwerp, waarover ze van gedachten willen wisselen en de groep als klankbord benutten. Denk bijvoorbeeld aan zakelijke uitdagingen van dit moment, economische ontwikkelingen, persoonlijke dilemma’s, spannende projecten, strategie van de organisatie, corporate Governance, risicomanagement, etc. Uiteraard is er ook ruimte voor het inbrengen van een case in het kader van ‘zwaar op de maag of na aan het hart’.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 100,– (excl. BTW) per jaar. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Betuwe/Rivierenland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

5. Commissarissendistrict Utrecht – Gelderland

Het Commissarissen District Utrecht – Gelderland heeft als doelstelling kennis en ervaring van deelnemers te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken op het gebied van adviseren/toezicht houden als commissaris/toezichthouder. Het vak van commissaris en toezichtzichthouder is behoorlijk aan het veranderen, de aansprakelijkheid neemt toe en kennis van nieuwe ontwikkelingen zijn al met al voldoende reden om met elkaar 1x in de twee maanden informatie en ervaring uit te wisselen. Op verzoek van leden worden ook sprekers uitgenodigd, die ons bijpraten over diverse onderwerpen op het gebied van governance. De leden zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers. Zowel commissarissen/toezichthouders in het private als publieke domein en van grote organisaties, MKB bedrijven en familiebedrijven zijn welkom.

Bijeenkomsten:
Zes keer per kalenderjaar komt men bij elkaar op Landgoed Anderstein in Maarsbergen, in principe op maandag van 17.00 tot 21.00 uur. In 2019 zijn de data voor onze bijeenkomsten: maandag 28 januari, maandag 18 maart bedrijfsbezoek, maandag 15 april,  maandag 17 juni, maandag 19 augustus bedrijfsbezoek, maandag 16 september, maandag 18 november.

Districtsbijdrage:
Naast de vereniging bijdrage van het landelijke NCD betalen deelnemers voor het district een jaarbijdrage van € 150, excl. btw — die via het NCD secretariaat wordt geïnd. Hieruit betaalt het district de kosten voor locatie, versnaperingen, kleine maaltijd, drankjes, en een attentie voor de sprekers e.d. Alleen landelijke NCD leden kunnen lid zijn van een district.

Meer informatie:
Voor meer informatie, aanmelden of voor een afspraak voor een introductie avond, neem je contact op met een van de districtsvoorzitters:
Leopold Lindner (mobiel 06-53351221, mail: slotstaete@planet.nl) en of met Lizzy Doorewaard (mobiel 06-51719663, mail: l.doorewaard@gmail.com).