Groningen

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Groningen zijn er de volgende districten:

– District Groningen
Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland
Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Groningen

District Groningen kent een open en informele sfeer. In de groep zitten personen met een verschillende achtergrond en ervaring uit diverse bedrijfstakken. Door deze afwisseling kunnen leden elkaar helpen en versterken.

Bijeenkomsten:
Onze bijeenkomsten kenmerken zich door een sterke betrokkenheid. In principe wordt elke bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijk diner waarin men elkaar beter kan leren kennen en kan netwerken.

Er zijn 7 à 8 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomst vindt op een wisselende dag en locatie plaats. De bijeenkomsten starten om 17.00 uur met een lezing, presentatie of bedrijfsbezoek met aansluitend een borrel en een diner tot 20.00 uur.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage (dinerpot) bedraagt € 175,00 per jaar excl. BTW en staat los van de landelijke contributie van de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Groningen? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

2. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance en elkaar te inspireren met nieuwe inzichten.
Jaarlijks worden er drie tot vier bijeenkomsten gehouden in een sfeervolle setting. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Bijeenkomsten:
Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten zijn op maandag en beginnen om 17.30 uur met een borrel. Om 18.00 uur gaan wij aan tafel voor het diner en begint het inhoudelijk deel van het programma met een inleider over een actueel governance thema en aansluitend een discussie met de deelnemers. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult of hiermee een sterke affiniteit heeft is van harte welkom.

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:
15 april
23 september
18 november

Districtsbijdrage:
Er is naast de landelijke contributie geen districtsbijdrage.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Noord- en Oost- Nederland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305