Noord-Brabant

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Noord-Brabant zijn er de volgende districten:

– District Breda/Tilburg
– District Den Bosch
– District Eindhoven
Commissarissendistrict Zuid-Nederland
Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Breda/Tilburg

Het is de mens achter de directeur die wij graag ontmoeten. Om met elkaar of 1-op-1 te sparren over wat ons bezighoudt. Om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ervaren en onervaren, profit en not-for-profit, van HR tot productie tot finance en van jong tot oud. De lokale NCD optima forma.

Bijeenkomsten:
We komen jaarlijks ca 9 keer bijeen tijdens een onderweg-naar-huis bijeenkomst: kort, krachtig, warm en effectief. Doorgaans in de regio Breda, op iedere 2e maandag van de maand  om 17:00.

We wisselen het programma af met presentaties en themabesprekingen of we bezoeken aansprekende organisaties waar de directie persoonlijke ervaringen met ons deelt. Iedereen draagt bij aan het programma en ieders ideeën en input zijn van harte welkom! Wij willen als bondgenoten-met-hetzelfde-vak betekenis voor elkaar hebben; op deze manier werkt dat perfect. 
Na de inhoud kun je onder het genot van een drankje napraten, en – als je wilt – deelnemen aan het diner. We sluiten de avond tussen 20:30 en 21:00 af.

 Er wordt jaarlijks ook een bijeenkomst georganiseerd waarbij de partners welkom zijn. Dit onderstreept nog eens dat wij met elkaar de mens achter de directeur willen ontmoeten. En dat kan gemakkelijk, want je komt bij ons in een vertrouwde, integere omgeving. We zijn dus géén club waar business gezocht of gedaan wordt, maar waar we er zijn voor elkaar. 

Districtsbijdrage:
De jaarbijdrage voor het district is € 100,-. We besteden die aan de kosten van de locatie, de borrel, een presentje voor de sprekers enz. Het diner wordt ter plaatse door iedereen individueel voldaan. De jaarbijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
We spreken je graag, neem s.v.p. contact op met het landelijk hoofdkantoor van het NCD of via Pieter Geelhoedt op tel. 06-22694841 of email: pfg@intensbusiness.nl of Jan Gerrit Kroon op tel. 06-45990023 of email: j.g.kroon@blue-legal.nl

2. District Den Bosch

District Den Bosch is een levendig netwerk, dat thans uit ongeveer 35-40 leden bestaat. Onze bijeenkomsten kennen een open en informele sfeer en de gemiddelde opkomst is ca. 60%.

Bijeenkomsten:
Kennisuitwisseling over actuele onderwerpen speelt in ons district een belangrijke rol en wij organiseren jaarlijks 1-2 bedrijfsbezoeken. Onze  districtsbijeenkomsten kenmerken zich door een veilige en vertrouwde setting, waarin het tevens mogelijk is om zakelijke en persoonlijke dilemma’s te delen.  Hiermee bieden we onze leden de mogelijkheid zich verder te kunnen ontwikkelen en te groeien.
Gedurende het jaar zijn er acht thema-avonden en twee bijzondere evenementen met partner.

De reguliere bijeenkomsten van district Den Bosch vinden plaats bij Huize Bergen te Vught. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de 2e dinsdag van de maand.
Vanaf 17:30 arriveren de deelnemers en vanaf ca. 18:00 start het inhoudelijke programma, waarbij een twee-gangen diner wordt geserveerd. Meestal eindigt de bijeenkomst omstreeks 21:30.

Planning 2019:

8 jan. 2019 – Nieuwjaarsdiner
12 feb. 2019 – Spreker, Luchtmacht: managementsysteem, Huize Bergen
12 maart 2019 – Sharing, Denken voelen doen zijn, Huize Bergen
9 april 2019 – Bedrijfsbezoek, Van Venrooy motorhomes bv, Oss
14 mei 2019 – Boekbespreking, Boek “vorm van vrijheid” Paul Scheffer, Golfclub Haverleij
11 juni 2019 – Spreker/ Workshop, CAP Gemini – robotics, Golfclub Haverleij
2 juli 2019 – BBQ
13 sept. 2019 – Bourgondisch Den Bosch
8 okt. 2019 – Spreker, Huize Bergen
12 nov. 2019 – Bedrijfsbezoek
10 dec. 2019 – Spreker

 District Den Bosch heeft hechte banden met het Commissarissen District Zuid-Nederland. Sommige leden zijn van beide districten lid.

Districtsbijdrage:
De jaarbijdrage voor het districtslidmaatschap is € 125,- (excl. BTW). De kosten van het diner en drankjes komen voor eigen rekening. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Den Bosch? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

3. District Eindhoven

De stad Eindhoven en de omliggende kernen vormen het kloppend hart van ons district. Als innovatieve high tech regio levert district Eindhoven een belangrijke bijdrage aan het bruto nationaal product. Van start-ups, MKB-bedrijven tot grote multinationals; de sleutel tot hun succes ligt in samenwerking en het delen van kennis!. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen!
District Eindhoven wil meebewegen in de dynamiek van haar omgeving. We willen een afspiegeling zijn van onze regio, met dynamische, innovatieve, high tech leden die geïnspireerd willen worden en zelf inspireren, die vertrouwen op de kracht van samenwerken.
We verheugen  ons op het delen van onze jarenlange ervaring in ondernemen en leiding geven met aanstormende jonge ondernemers en om de dynamiek van jonge ondernemers te vertalen naar vernieuwing van het bestaande.

Bijeenkomsten:
Een maal per maand worden bijeenkomsten georganiseerd door en voor de leden van NCD. Uiteenlopend qua onderwerp en gebaseerd op vragen die onder de leden leven. Wij vertalen onze ambitie om mee te bewegen en mee te groeien met de dynamiek en groei van regio Eindhoven in ons programma.
Je bent van harte welkom op een van onze bijeenkomsten om kennis te maken, sfeer te proeven en antwoorden te krijgen op je vragen.

Districtsbijdrage:
De kosten voor deelname aan het programma zijn €175,- per jaar (excl. BTW). Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Eindhoven? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

4. Commissarissendistrict Zuid-Nederland

De sfeer in de groep is gericht op interactie. Het adagium is leren van elkaar. Met elkaar bespreken we diverse vraagstukken rondom het toezichthouderschap. Soms onder leiding van een externe spreker, veelal door mensen uit de eigen geledingen. De antwoorden op vraagstukken waar een commissaris mee geconfronteerd wordt zijn niet zwart/wit. Het gaat juist om de afwegingen die ten grondslag liggen aan beslissingen en aan het acteren van de commissaris. Commissaris zijn is een vak!

Om echt van elkaar te kunnen leren is vertrouwelijkheid van informatie een basisvoorwaarde.

Bijeenkomsten:
Er zijn 5 tot 6 bijeenkomsten per jaar in  de omgeving van Tilburg. De avonden zijn op donderdag vanaf 18.00 uur met broodjes. Einde om 21.00 uur met borrel. Naast de formele bijeenkomsten organiseren we jaarlijks een BBQ en op initiatief van leden andere bijeenkomsten.

Er zijn circa 40 leden met de wens om te groeien 
Gebied dat de groep omvat: wonen en/of werken in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 100,– (excl. BTW) per jaar. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Zuid-Nederland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305