Noord-Holland

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Noord-Holland zijn er de volgende districten:

District Groot Amsterdam
District Vecht en Plassengebied
District Groot Gooi
Commissarissendistrict Noord-Holland
– District Amsterdam-Amstel

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten. Leden vinden op het ledennet de contactgegevens van de districtsvoorzitter(s). Een overzicht van de deelnemers in deze districten is voor districtsleden te vinden in NCDay, onze mobiele app.

1. District Groot Amsterdam

 

District Groot Amsterdam kent een open en informele sfeer. Alles wat gezegd wordt blijft binnen het District. In de groep zitten ondernemers en senior managementleden met een verschillende achtergrond en met ervaringen uit verschillende bedrijfstakken.

Regelmatig inventariseren we wat onze leden bezighoudt. We kiezen daar een onderwerp uit wat we behandelen. We horen elkaars visie en mogelijke oplossingen. Dit werkt inspirerend.

De indeling is als volgt. De inloop is van 17.00 tot 17.30. We starten om 17.30 en eindigen om 19.00 uur.

Een enkele keer houden we een bedrijfsbezoek. Zo waren we bijvoorbeeld te gast bij Apple en Marcel Wanders. Ook komt er zo nu en dan een spreker. Een voorbeeld hiervan is Dorine Burmanje, directievoorzitter van het Kadaster die op uitnodiging van een van onze leden komt spreken.

Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten zijn in principe gepland op de laatste woensdag van de maand. Alleen september en december (kerstborrel/diner) zijn afwijkend.

 Jaarplanning rest van dit seizoen:
Woensdag 27 maart
Woensdag 24 april
Woensdag 29 mei
Woensdag 26 juni (seizoen afsluiting).

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 75 (exclusief BTW) en staat los van de landelijke contributie van het NCD.

Update 2 juni 2017: het district verwelkomt graag kandidaat-leden, maar gezien de opzet van de bijeenkomsten wil men de grootte van de groep hanteerbaar houden. Daarom hanteert het district tot nader order een ledenstop.

2. District Vecht en Plassengebied

Deelnemers hebben een  brede diversiteit qua werkomgeving, kennis en ervaring: MKB-bedrijf,  Zzp’er, opleidingen, gezondheidszorg en onderwijsinstelling etc.. Zij hebben ervaring als leidinggevenden in de genoemde sectoren. Het doel is om elkaar te inspireren en samen een programma samen te stellen over onderwerpen die in de uitvoering van de functie belangrijk zijn. Alles wat ter tafel komt, wordt op vertrouwelijke basis besproken.

Locatie: Na de eerste bijeenkomst in Slangevegt in Breukelen, zijn we nu nog op zoek naar een definitief thuishonk. Nadere informatie volgt.

Bijeenkomsten starten met een inloop/borrel om 17.30 uur, de avond begint om 18.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Tijdens de avond wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

Bijeenkomsten:
Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar, steeds op de laatste dinsdag van de maand. Voor 2019 zijn de bijeenkomsten gepland op: 26 maart, 30 april, 21 mei, 2 juli, 1 oktober en  26 november. Naast de bijeenkomsten op een vaste locatie, kunnen er op verzoek ook bedrijfsbezoeken worden georganiseerd.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage is € 175 per jaar (excl. BTW) en staat los van de contributie van de NCD. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de betaling van hapjes en drankjes tijdens onze bijeenkomsten en voor een presentje voor sprekers/genodigden. Alleen leden van de NCD kunnen deelnemen aan een NCD district.

 

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Vecht en Plassengebied? Neem contact op met de coördinator: Leopold Lindner, e mail: leopoldlindner@ncd.nl of via mobiel 06-53351221.

3. District Groot Gooi

 District Groot Gooi bestaat uit circa 20 ondernemers/dga’s en senior managers uit het bedrijfsleven. Groot – dus niet alleen het Gooi, maar ook daar omheen – Gooi streeft naar een open en toegankelijke sfeer en nieuwe leden worden dan ok via een introductie op maat snel opgenomen. Het gaat niet om waar men vandaan komt, maar om gezamenlijke inspiratie èn kennis op te doen

Bijeenkomsten
Tijdens de themabijeenkomsten delen we in vertrouwen kennis en ervaring (‘dare to share’) en zo doende leren we van elkaar. Behalve deze inhoudelijke component, die door een jaarlijks wisselende programmacommissie wordt samengesteld, gaan we er als groep ook op uit en is er jaarlijks een bedrijfsbezoek, een BBQ vlak voor het zomerreces en een kerstdiner.”

We komen iedere derde donderdag van de maand bij elkaar in restaurant Greenfield’s in Baarn (uitgezonderd juli en augustus). Het programma start met een borrel om 17.45 uur, diner om 18.30 uur en aansluitend de themabijeenkomst. Afronding om +/- 20.45 uur.

Districtsbijdrage
De districtsbijdrage bedraagt € 125,- (excl. btw) per jaar en deze wordt o.a. aangewend voor de kosten van de bijeenkomsten en attenties voor de sprekers. Borrel- en dinerkosten (+/- € 45,-) worden individueel afgerekend. De districtsbijdrage staat los van het NCD-lidmaatschapsgeld.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Groot Gooi? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

4. Commissarissendistrict Noord-Holland

Open, informeel, gericht op het professionaliseren van het vak van commissaris/toezichthouder.

Na een inleiding door een gastspreker, een ervaren commissaris, wordt tijdens het gezamenlijke diner informeel doorgesproken over de eigen praktijk. In de plenaire afronding komen verdiepingsvragen aan de orde.

Bijeenkomsten:
Er zijn 4-5 bijeenkomsten per jaar. Deze vinden plaats op variabele dagen in de maand. Op dit moment heeft het district ongeveer 40 leden. Gebied dat de groep omvat: wonend en/of werkend en/of affiniteit hebbend met de provincie Noord-Holland.

Districtsbijdrage:
Er is naast de landelijke contributie geen districtsbijdrage. Deelname aan diners is voor eigen rekening.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD Commissarissendistrict Noord-Holland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

 

5. District Amsterdam-Amstel

 

Deelnemers hebben een  brede diversiteit qua werkomgeving, kennis en ervaring: MKB-bedrijf,  ZZP’er, opleidingen, gezondheidszorg en onderwijsinstelling etc.. Zij hebben ervaring als leidinggevenden in de genoemde sectoren. Het doel is om elkaar te inspireren en samen een programma samen te stellen over onderwerpen die in de uitvoering van de functie belangrijk zijn. Alles wat ter tafel komt, wordt op vertrouwelijke basis besproken.

Bijeenkomsten:
Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar, veelal op de laatste woensdag van de maand. Voor 2019 zijn de bijeenkomsten gepland op: 24 april, 22 mei, 3 juli, 25 september, 30 oktober en 27 november. Naast de bijeenkomsten op een vaste locatie, kunnen er op verzoek ook bedrijfsbezoeken worden georganiseerd.

Locatie: Bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats bij Amstel Boathouse, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Er is daar voldoende vrije parkeerruimte..

Bijeenkomsten starten met een inloop/borrel om 17.30 uur, de avond begint om 18.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Tijdens de avond wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage is € 175,00 per jaar (excl. BTW) en staat los van de contributie van de NCD. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de betaling van hapjes en drankjes tijdens onze bijeenkomsten en voor een presentje voor sprekers/genodigden. Alleen leden van de NCD kunnen deelnemen aan een NCD district.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Amsterdam-Amstel, neem dan contact op met de coördinatoren: Leopold Lindner, e mail: leopoldlindner@ncd.nl of via mobiel 06-53351221, Mike Stern, email: mike@brandingexperience.nl of Roy Metheuver, e mail: roy@thehouseofdata.com