Utrecht

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Utrecht zijn er de volgende districten:

– District Amersfoort
– District Hollands Midden
– District Midden Nederland
– District Stichtse Kring
– District Utrecht
– Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland


Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District  Amersfoort

District Amersfoort is de ‘place to be’ waar NCD leden elkaar ontmoeten om te verbinden, te verdiepen en elkaar te inspireren. Dit alles in een informele sfeer met of zonder gastsprekers.

Bijeenkomsten:
Wij bereiken het doel met bijeenkomsten waar deelnemers de gelegenheid krijgen zichzelf te presenteren en elkaar te leren kennen maar ook bieden we inspirerende sprekers een podium.

Deelnemers zijn lid van het NCD, voornamelijk woonachtig of werkzaam in of rond Amersfoort maar wij staan zeker ook open voor een ieder die zich bij ons thuis voelt.

Het districtsjaar loopt van januari t/m december. Bijeenkomsten worden de 1e woensdag van de maand gehouden (niet in vakanties) in het Berghotel Amersfoort of ‘op locatie’. In de pauze van de presentatie wordt een dinergang geserveerd.

Een greep uit de onderwerpen voor het jaar 2019:

– Digitale beveiliging
– Crowdfunding
– ‘Het NCD denkt met u mee’, de academy
– Rampen voorstellen via digitale media

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage is € 300,- per jaar (excl. BTW) en staat los van de contributie van de NCD.

Meer informatie:
Belangstelling? Bel ons, Anne-Marie van der Lee via 06-50276758 of Jos Huizer via 06-53177953 of meld je aan via https://ncd.nl/interesseformulier-districten/

2. District Hollands Midden

District Hollands Midden is een bloeiend district met betrokken leden die elkaar kennen en vertrouwen. De leden maken hun agenda’s vrij om naar de bijeenkomsten te komen omdat die behalve een hoge funfactor ook een zinvolle inhoudelijke component hebben. De groep heeft een open en toegankelijk karakter. Wat binnen deze groep wordt besproken blijft binnen de groep!

Bijeenkomsten:
We komen iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Ontvangst 17.00 uur met een borrel. Per bijeenkomst kan de eindtijd verschillen maar in principe maken we het niet te laat.

Locatie (kan wisselen):
Restaurant ’s Molenaarsbrug
’s-Molenaarsweg 2
2401 LL  Alphen aan den Rijn

Inhoud:

  • Themabijeenkomst, borrel, spreker, diner.
  • Vrije netwerkavond, borrel, kring, diner.
  • Bedrijfsbezoek
  • Persoonlijke ontwikkeling

Omvang/gebied: Hollands Midden, Groene Hart en ruime omstreken.

Wat verwachten we van de deelnemers: Enthousiaste deelname. Bereid zijn te delen in het kader van Dare to Share. Een luisterend oor hebben en kritische vragen stellen in opbouwende sfeer. Minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten bijwonen.

Districtsbijdrage:
De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- (ex. BTW) per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor dekking van de kosten van de bijeenkomsten en cadeautjes voor sprekers ed. De districtsbijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD. De dinerkosten (€ 35,00 ex. BTW en drankjes) worden per avond, ter plekke afgerekend.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Hollands Midden? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

3. District Midden Nederland

Midden Nederland kenmerkt zich door een enthousiaste en vriendschappelijke groep. In dit district worden ervaringen en kennis op een vertrouwelijke manier in een informele sfeer gedeeld, waarop kan worden gereageerd en over gediscussieerd. Vanwege het onderlinge vertrouwen naar elkaar toe is het belangrijk dat deelnemers vaak aanwezig zijn, bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en elk jaar een bijdrage willen leveren aan organisatie en inhoud. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd, ook komt het voor dat een bedrijfsbezoek of een buitenactiviteit op het programma staat.

Bijeenkomsten:
De groep komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Thuisbasis van de groep is Hotel Theater Figi in Zeist.

De inloop is vanaf 17.30 uur, om 18.00 begint het diner met een rondje actualiteiten en aansluitend om  19.00/19.15 uur start het inhoudelijke programma dat loopt tot ca. 21.00 uur. 

Attendance: uitgangspunt is dat iedereen graag komt, tenzij de realiteit van alledag dat niet toelaat.

Gebied dat de groep omvat: Midden Nederland.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt ca. € 400,- per jaar excl. BTW en is inclusief de drankjes en maaltijden tijdens de 10 bijeenkomsten. Deze bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
NCD leden die kennis willen maken met de Kring Midden Nederland worden van harte uitgenodigd contact  op te nemen met Marco Reisinger via tel. 06-27083068 of per email via marcoreisinger@betterorganizations.nl. Het potentiële lid kan daarna (op kosten van de Kring) één keer komen ‘snuffelen aan de groep’ en beslist daarna of hij/zij al dan niet wil toetreden. Toetreden betekent vanzelfsprekend lid zijn of worden van het NCD.

 

4. District Stichtse Kring

Binnen de Stichtse Kring inspireren en ondersteunen onze aangesloten NCD-kringleden elkaar. Wij zijn ondernemers, managers of directeuren met een grote diversiteit, mannen vrouwen, jong en oud. Wij vinden elkaar in het uitdiepen van het thema leiderschap en ondernemen. De zakelijke kant en de persoonlijke kant worden niet geschuwd. Geven, jezelf laten zien en vertrouwen met als resultaat persoonlijke groei en een waardevol netwerk dat “oplevert” in de brede zin van het woord.  De meeste kringleden wonen in de provincie Utrecht  of het Gooi: een aantal enthousiastelingen rijdt met alle plezier wat verder.

Bijeenkomsten:
Onze maandelijkse kringavonden worden wisselend georganiseerd door 1 of meer kringleden. Op de avonden zijn er gemiddeld 15-20 leden aanwezig. We experimenteren graag met nieuwe ideeën voor de invulling van een avond, onze leden zijn creatief. Doorgaans starten we met een borrel. Dan volgt een korte inleiding over een actueel onderwerp door een in- of externe spreker en gaan aansluitend tijdens een hap eten met elkaar aan de slag.  Wij wisselen visies met elkaar uit en gaan stevige discussies aan, plenair of in kleinere groepen.

Als Stichtse Kring bieden wij een vertrouwde en gezellige omgeving om persoonlijke en zakelijke aspecten met elkaar te bespreken en met elkaar te reflecteren. 

Onze kring-bijeenkomsten vinden plaats op de 3e woensdag van de maand van 18.00 tot 21.00 uur.

Districtsbijdrage:
De jaarlijkse kringbijdrage bedraagt € 125,- (ex btw). Het eten wordt per keer individueel afgerekend. Deze bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Je bent van harte welkom om eens kennis te maken! Bel gerust met onze coördinatoren Stijn Sarneel (06-51254290) of Michiel Vermeulen (06-27020155) om je vragen te stellen over onze kring en wellicht aan te haken op één van onze bijeenkomsten om onze kringleden te leren kennen. We vinden het prima als iemand enige tijd aspirant-lid is en daarna met volle overtuiging lid wordt van onze kring en (als je dat nog niet bent) dan ook van de landelijke NCD.

 

5. District Utrecht

Kenmerkend en onze toegevoegde waarden:
District Utrecht kenmerkt zich door. Open sfeer waarin vertrouwen, inspiratie, persoonlijke ervaringen en afwegingen, persoonlijke groei en leren van elkaars fouten en successen centraal staan. Beter, bewust en positief leiderschap en ondernemerschap is waar het met elkaar om en over gaat. We weten elkaar te vinden en te verbinden: peer to peer. Een goed en passend evenwicht tussen groepsdynamiek, diepgang en praktische toepasbaarheid.

Bijeenkomsten:

Wat vinden we belangrijk en hoe willen we onze bijeenkomsten samen vorm geven? We doen altijd een rondje langs de mensen: hoe is het, waar sta je, wat houd je bezig? We brengen (eigen) vraagstukken/visies in die voor ons relevant zijn: van, voor en door elkaar. We delen kennis, brengen dit zelf in of halen dit van buiten. We openen zo nu en dan elkaars schedel voor de nodige verrijking.

 Jaarprogramma:
We stellen een jaarkalender/jaaraffiche op met de belangrijke thema’s, wie dit verzorgen en op welke data. Natuurlijk springen we in op de actualiteit wanneer we dit belangrijk vinden of ruilen we wanneer zich een meer relevante issue voordoet of wanneer iemand agenda-technisch zelf moet ruilen.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 17.30 uur informeel elkaar ontmoeten, 18.00 uur een rondje langs de mensen, 18.20 uur inleiding onderwerp/thema door lid, een korte bespreking van het thema gevolgd door een dialoog en discussie. Tussendoor een buffet-maaltijd en drankje en dan het vervolg van de discussie. 20.00 uur afsluiting en nog een drankje.
Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar, altijd op de laatste woensdag van de maand.

Locatie:

In en rondom Zeist. Figi, andere zaken of bij eigen bedrijven.

Districtsbijdrage:
De districtsbijdrage bedraagt € 285,- voor het seizoen 2019. Deze bijdrage wordt aangewend voor zaalhuur, consumpties en aardigheid sprekers. De introducees wordt bij hun snuffel-bezoek een bijdrage van € 30 gevraagd. Deze bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:
Wil je meer weten over het NCD District Utrecht? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

 

6. Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland

Het Commissarissen District Utrecht – Gelderland heeft als doelstelling kennis en ervaring van deelnemers te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken op het gebied van adviseren/toezicht houden als commissaris/toezichthouder. Het vak van commissaris en toezichtzichthouder is behoorlijk aan het veranderen, de aansprakelijkheid neemt toe en kennis van nieuwe ontwikkelingen zijn al met al voldoende reden om met elkaar 1x in de twee maanden informatie en ervaring uit te wisselen. Op verzoek van leden worden ook sprekers uitgenodigd, die ons bijpraten over diverse onderwerpen op het gebied van governance. De leden zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers. Zowel commissarissen/toezichthouders in het private als publieke domein en van grote organisaties, MKB bedrijven en familiebedrijven zijn welkom.

Bijeenkomsten:
Zes keer per kalenderjaar komt men bij elkaar op Landgoed Anderstein in Maarsbergen, in principe op maandag van 17.00 tot 21.00 uur. In 2019 zijn de data voor onze bijeenkomsten: maandag 28 januari, maandag 18 maart bedrijfsbezoek, maandag 15 april,  maandag 17 juni, maandag 19 augustus bedrijfsbezoek, maandag 16 september, maandag 18 november.

Districtsbijdrage:
Naast de vereniging bijdrage van het landelijke NCD betalen deelnemers voor het district een jaarbijdrage van € 150, excl. btw — die via het NCD secretariaat wordt geïnd. Hieruit betaalt het district de kosten voor locatie, versnaperingen, kleine maaltijd, drankjes, en een attentie voor de sprekers e.d. Alleen landelijke NCD leden kunnen lid zijn van een district.

Meer informatie:
Voor meer informatie, aanmelden of voor een afspraak voor een introductie avond, neem je contact op met een van de districtsvoorzitters:

Leopold Lindner (mobiel 06-53351221, mail: slotstaete@planet.nl) en of met Lizzy Doorewaard (mobiel 06-51719663, mail: l.doorewaard@gmail.com).