Zuid-Holland


NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Zuid-Holland zijn er de volgende districten:

– District Den Haag
District Drecht en Lingewaal
– District Hollands Midden 
– District Rijnmond
– Commissarissendistrict Zuid-Holland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Den Haag

De groep organiseert informele bijeenkomsten met open en vertrouwelijke uitwisseling van praktijkervaringen. Hierop volgt spontane advisering en ondersteuning. Vast agendapunt tijdens de bijeenkomsten is: “nice to share” (zowel positieve als negatieve ervaringen worden gedeeld).

Bijeenkomsten:

Aantal bijeenkomsten per jaar: 10 op de 3e dinsdag van de maand vanaf 17.00 uur, september t/m juni. Gebied dat de groep omvat: Groot Haaglanden.

Districtsbijdrage:

De districtsbijdrage bedraagt € 125,- per jaar. De bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Den Haag? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

2. District Drecht en Lingewaal

Wij bruisen van inspiratie en staan voor een vernieuwde aanpak die past bij de nieuwe koers die de NCD vaart. Naast avondsessies organiseren wij  ook ontbijtsessies. Onze deelnemers bestaan uit directeuren, commissarissen en CFO’s werkzaam of wonend in onze regio, maar wij staan ook open voor deelnemers buiten onze regio. De groep kent een grote diversiteit qua deelnemers. Deelnemers zijn werkzaam in off shore, scheepvaart, industrie, financiële en zakelijke dienstverlening maar ook onder meer in de politiek en in de kunstsector.

Vanuit onze thuisbasis in de periferie van de Randstad: Dutch (Golfclub) te Spijk, organiseren we bijzondere bijeenkomsten die in het teken staan van inspiratie, verdieping, persoonlijk ontwikkeling en vertrouwelijk onderwerpen, met als basis: met elkaar voor elkaar. De bijeenkomsten zullen een grote variatie in onderwerpen en aanpak kennen. Namens ons district heet ik je van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken tijdens een van onze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

Ma. 21 februari 2019   “Professional Empowerment with the brain in mind” door John de Kok.
Do. 21 maart 2019
Do. 18 april 2019
Do. 23 mei 2019
Do. 20 juni 2019.
Wo. 18 september 2019 “Miljoenenontbijt” i.s.m. VNO-NCW
Do. 17 oktober 2019
Do. 21 november 2019
Do. 12 december 2019 Kerstdiner

Districtsbijdrage:

De districtsbijdrage bedraagt € 100,- per jaar. Deze eigen bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Drecht en Lingewaal? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

3. District Hollands Midden

District Hollands Midden is een bloeiend district met betrokken leden die elkaar kennen en vertrouwen. De leden maken hun agenda’s vrij om naar de bijeenkomsten te komen omdat die behalve een hoge funfactor ook een zinvolle inhoudelijke component hebben. De groep heeft een open en toegankelijk karakter. Wat binnen deze groep wordt besproken blijft binnen de groep!

Bijeenkomsten:

We komen iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Ontvangst 17.00 uur met een borrel. Per bijeenkomst kan de eindtijd verschillen maar in principe maken we het niet te laat.

 Locatie (kan wisselen):
Restaurant ’s Molenaarsbrug
’s-Molenaarsweg 2
2401 LL  Alphen aan den Rijn

Inhoud:

  • Themabijeenkomst, borrel, spreker, diner.
  • Vrije netwerkavond, borrel, kring, diner.
  • Bedrijfsbezoek
  • Persoonlijke ontwikkeling

Omvang/gebied: Hollands Midden, Groene Hart en ruime omstreken.

 Wat verwachten we van de deelnemers: Enthousiaste deelname. Bereid zijn te delen in het kader van Dare to Share. Een luisterend oor hebben en kritische vragen stellen in opbouwende sfeer. Minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten bijwonen.

Districtsbijdrage:

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- (ex. BTW) per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor dekking van de kosten van de bijeenkomsten en cadeautjes voor sprekers ed. De districtsbijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD. De dinerkosten (€ 35,00 ex. BTW en drankjes) worden per avond, ter plekke afgerekend.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Hollands Midden? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

4. District Rijnmond

Dit district is een zakelijke groep met een informele sfeer.

Er zijn minimaal 8 bijeenkomsten per jaar op dinsdagen van 16.30 tot 19.00 uur met aansluitend facultatief de mogelijkheid om te dineren bij het sfeervolle Café Loos Veerhaven te Rotterdam.
Gebied dat de groep omvat: Schiedam / Vlaardingen / Maassluis/ Rotterdam (deels).

Onderwerpen betreffen actualiteiten voor de Directeur. Ook worden er voor de leden interessante bedrijfsbezoeken georganiseerd.

 In 2018 hebben we de volgende activiteiten georganiseerd voor onze leden:

6 februari 2018: actualiteit Privacywetgeving GDPR, hosted by (en locatie) Grant Thornton
Extra 19 februari 2018: actualiteit Strategie en Toezicht (en i.s.m. MKB Rotterdam, de Partner leden)(met gastspreker Gerard Citroen NCD)
6 maart 2018: de Persgroep Redactie Algemeen Dagblad bedrijfsbezoek
24 april 2018: Het vermaarde bureau dat de Markthal van kunst en de stad en het bureau zelf van internationale allure voorzag
5 juni 2018: bedrijfsbezoek Feijnoord
23 oktober 2018: prestigeproject Rotterdam Centraal Station. Gastspreker Benthem Crouwel advocaten.
4 december 2018: Diner Euromast, met partner, en onder begeleiding van professionele gids art nouveau stadswandeling van Café Loos Veerhaven (borrel) naar Euromast

Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

5 februari 2019: Bestuur & Toezicht, drs. Annemarie van der Burg
19 maart 2019: (strategisch) Stakeholdermanagement, Dorel Smits Hoekstra MsC
16 april 2019: Bestuurders- (en een Commissarissen) verslag, Aalt Klaassen i.s.m. Grant Thornton
8 mei 2019: bedrijfsbezoek Havenbedrijf i.s.m. Commissarissenkring ZH
4 juni 2019: Erasmus Universiteit, cultuur, prof. Muel Kaptein
29 oktober 2019: nieuwe EMC bedrijfsbezoek en cliëntperspectief, Frans Kevenaar
3 december 2019: diner

Districtsbijdrage:

De districtsbijdrage bedraagt €75,- per jaar (excl. BTW). De districtsbijdrage staat los van het NCD-lidmaatschapsgeld.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD District Rijnmond? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305

5. Commissarissendistrict Zuid-Holland

De groep kent een open en informele sfeer en bestaat uit commissarissen met uiteenlopende achtergronden.

Bijeenkomsten:

Onze bijeenkomsten kenmerken zich door een goede opkomst waarin inhoudelijk het gesprek aangaan en elkaar leren kennen een belangrijke plaats inneemt.

Er zijn vijf bijeenkomsten op jaarbasis, vier rondom een thema en de vijfde is het onderling kennismaken/verdiepen en met elkaar dineren. Met andere woorden: Een kring waarin het gekozen thema elke keer vanuit een ander perspectief belicht wordt. Er wordt gewoonlijk uitgebreid gediscussieerd en gedebatteerd.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagen in Kasteel Wittenburg, Wassenaar.

Districtsbijdrage:

De districtsbijdrage, buiten de landelijke contributie, is 150 euro (excl. BTW) op jaarbasis.

Meer informatie:

Wil je meer weten over het NCD Commissarissendistrict Zuid-Holland? Neem contact op met de NCD Ledenservice via email: ledenservice@ncd.nl of tel. 088-6232305