Alle districten

Campus Landgoed Zonheuvel

Image home

Uniek en dichtbij

Campus Landgoed Zonheuvel is een uniek NCD district. In geen enkel NCD district zitten de leden zo dicht bij elkaar en zijn ze op meerdere manieren aan elkaar verbonden. Wij zijn de trotse ‘bewoners’ of partners van de Campus Landgoed Zonheuvel. Waar ook NCD gevestigd is.

Wij geloven dat goed leiderschap de voedingsbodem is voor een betere wereld. Daarom bieden wij een platform waarin leiders, ondernemers, toezichthouders en bestuurders samen het leiderschap naar een hoger plan tillen. Inspireren, leren, reflecteren. We zien dat de campuspartner het leven en de wereld ook stuk voor stuk een beetje mooier en beter wil maken en bijdragen aan een succesvolle en duurzame toekomst. Door de NCD en de campuspartners te verbinden dragen hier aan bij.

Word lid

Praktische informatie

Bijeenkomsten

De NCD bijeenkomsten zijn allemaal gekoppeld aan de Programmaraad. De Programmaraad is een moment waarin alle campuspartner (lid of geen lid van NCD) bijgepraat worden over de ontwikkelingen op de campus. Aansluitend start de NCD bijeenkomst met een lichte maaltijd. Hierna volgt de spreker of het inhoudelijke gedeelte van de avond.

Sprekers tijdens de bijeenkomsten vertellen hun persoonlijke ervaringen en/of hun specialistische verhaal, of hun levensverhaal. Er zijn dan steeds brede en diepgaande dialogen en interactie, en kleinere thema’s in subgroepen ook. Door de speciale aandacht voor vertrouwelijkheid, veiligheid en de waardering voor wie je bent als mens, leren wij allemaal het meeste op het vlak van persoonlijk leiderschap. Thema’s die aan de orde komen omvatten onder andere / bijvoorbeeld:

  • Generatiemanagement
  • Persoonlijk leiderschap
  • Waardevolle dialoog
  • Empathisch communicateren

We wisselen dat af met eigen kringleden die bij toerbeurt spreker zijn met hun levensverhaal, of met een thema wat ze zeer na aan het hart ligt.

We ontmoeten elkaar eens per zes weken in Doorn, 8 à 9 keer per jaar.

Bijdrage

De districtsbijdrage bedraagt € 250,- (excl. btw) per jaar. De eerste keer ben je van harte welkom als gast, en is dat kosteloos en vrijblijvend. De districtsbijdrage staat los van het NCD-lidmaatschapsgeld.

‘Lid worden van ons district? Ik kom graag in contact!’

Wim Oolbekkink

Districtsvoorzitter

Wil je meer weten over NCD District Campus Landgoed Zonheuvel? Neem contact op met de Districtsvoorzitter Wim Oolbekkink via mail: Wim.Oolbekkink@stichtingsbi.nl of telefonisch op:

Elkaar professioneel inspireren, ondersteunen en vertrouwen

Ben jij een leider of toezichthouder van nu en voor morgen? Bekijk de mogelijkheden om je aan te sluiten bij NCD.

Ja, ik hoor erbij

No image