HOGIAF is de grootste cross-culturele en multisectorale ondernemersvereniging in Nederland met afdelingen op stedelijk niveau.
Het voornaamste doel van HOGIAF is het pro-actief ondersteunen van ondernemers op uiteenlopende onderdelen van ondernemerschap.

De meerderheid van onze leden bestaat uit etnische ondernemers. Wij streven ernaar onze leden een weerspiegeling te laten zijn van de ondernemers in Nederland, waarbij het bevorderen van cross-cultureel ondernemerschap centraal staat.
HOGIAF levert middels een compleet pakket aan diensten een positieve bijdrage aan de zakelijke groei van ondernemers en ondernemingen. Het dienstenpakket van HOGIAF staat volledig in het teken van 3 doelen binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
* Kostenbesparing
* Omzetverhoging door professionalisering en internationalisering
* Belangenbehartiging