Bestuurslid NCD met portefeuille financiën

Laatste update: 20 december 2023

Bestuurslid NCD met portefeuille financiën

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar een betrokken bestuurslid financiën.

NCD in het kort

NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie als directeur, DGA of een toezichthoudende functie. Wij geloven dat een betere wereld begint bij beter leiderschap. NCD wil daarom actief bijdragen aan vernieuwd leiderschap in Nederland; meer divers, empathischer, digitaal-bewuster en duurzamer. Door samen en interactief te leren, reflecteren en elkaar te inspireren is NCD al meer dan 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur, -cultuur en governance.

Het bestuur

Het bestuur van het NCD opereert als team en de leden vullen elkaar aan. Daarnaast heeft ieder lid een eigen rol, met specifieke kennis, taken en aandachtsvelden, zoals financiën, opleidingen & services en community management. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de kaders van het te voeren (meerjaren)beleid. De directeur werkt met het bureau de door de ALV goedgekeurde kaders het jaarplan en strategie uit. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de directeur en bureau. E.e.a. is onder meer vastgelegd in de statuten en een directiereglement. Elk bestuurslid onderschrijft de Code of Conduct van NCD en het protocol Goed Bestuur.

Het bestuur bestaat nu uit vier leden: Paul Geraeds (voorzitter), Marjolijn Feringa (vice-voorzitter), Linda Thoen en Luc van Bussel. Alle bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd voor een periode van vier jaar. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van het bestuur is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van weer vier jaar.

Profiel Bestuurslid Financiën

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan de leden en community vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vakexperts en andere stakeholders onderdeel van onze community.

Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en de community. Je bent in staat om cijfers, verbanden en mogelijke risico’s te doorzien. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en een teamspeler. Wij streven naar diversiteit in gender, leeftijd en etniciteit.

Kennis en ervaring

 • HBO / WO denk- en werkniveau;
 • Ruime ervaring als bestuurder, directeur of toezichthouder;
 • Is in staat om een over-all strategische visie te ontwikkelen; heeft een goede helicopterview;
 • Vertrouwd met wijze van overleg en besluitvorming in een vereniging;
 • Professionele kennis en ervaring als financieel deskundige;
 • Ervaring met organisaties in verandering is een pré.

Persoonskenmerken

 • Initiatief nemend, inspirerend, dienstbaar en hands-on mentaliteit;
 • Betrokken en integer;
 • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
 • Als persoon communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;
 • Je hebt relativeringsvermogen en humor;

Rol en activiteiten:

 • Initiëren van beleid om (geld)middelen effectief en efficiënt te verwerven en te besteden;
 • Beheren en bewaken van geldstromen, financiële positie en risico’s;
 • Betrokken bij (mogelijke) samenwerkingen en partnerships;
 • Klankbord voor directeur inzake financiële vraagstukken;
 • Contacten met Audit Commissie en accountant.

Investering en beloning

Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact wordt gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken met de kenmerken:

 • Dagdeel per week beschikbaar;
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij NCD evenementen zoals de Dag van de Commissaris en Masterclasses;
 • Kunnen bijdragen aan beter leiderschap en toezicht;
 • Deel uitmaken van inspirerende netwerken zoals ecoDa;
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding en upgrade naar premium lidmaatschap NCD

Procedure

Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot uiterlijk 8 januari a.s. melden bij Esther de Jong, directeur NCD ( estherdejong@NCD.nl ). Je sollicitatie bevat minimaal een motivatiebrief en actueel cv.

Alle reacties worden beoordeeld door de Voordrachtscommissie. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Voordrachtscommissie. Maximaal twee kandidaten worden uitgenodigd voor kennismaking met het bestuur. Er wordt één voorkeurs kandidaat ter benoeming aan de eerstkomende ALV voorgedragen.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten, voorzitter van de Voordrachtscommissie dvankooten@vitaalbrein.nl of Paul Geraeds, voorzitter NCD paulgeraeds@ncd.nl

No image