Lid auditcommissie NCD

Laatste update: 16 november 2022

De Auditcommissie van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar een betrokken commissielid.

Wat is NCD?
NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie of toezichthoudende rol. Wij geloven dat een betere wereld begint bij betere leiders. NCD streeft er daarom naar om het leiderschap in Nederland empathischer, digitaal-vaardiger en duurzamer te maken. NCD heeft als person-to-person platform regionale kringen waar leden regelmatig ‘dicht bij huis’ bij elkaar komen in een vertrouwde en veilige omgeving. Zij laten zich door elkaars ervaringen inspireren, aangevuld door werkbezoeken of externe sprekers op relevante thema’s. Leden en community members kunnen ook deelnemen aan de landelijke online- en offlinebijeenkomsten zoals de Dag van het Commissariaat, de Dag van het Leiderschap, events en de talrijke webinars en fysieke colleges.

NCD gelooft in het ‘leven-lang-leren-principe’ en heeft daarom de NCD Academy opgericht. De leergangen voor toezichthouders van NCD Academy hebben al jarenlang een constant hoge waardering (Cedeo-scores boven de 9,0). Daarnaast biedt NCD stevige één- of meerdaagse programma’s voor executives en non-executives. NCD is de exclusieve Nederlandse partner van het Europese leiderschapsplatform EcoDa.

Door samen en interactief te leren, reflecteren, uit te wisselen en elkaar te inspireren is NCD al bijna 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur en governance.

De Auditcommissie
De Auditcommissie is de reglementaire commissie voor het ondersteunen van het toezicht door de algemene vergadering van de vereniging. Deze rol is formeel verankerd in het nieuwe governance model van de NCD, dat in mei 2022 met vernieuwde statuten en reglementen is ingevoerd. Erik Teiken en Luc Jalink hebben op interim-basis zitting genomen in de Audit Commissie. In de Algemene Vergadering (AV) van november 2022 zal de Auditcommissie voor een termijn van drie jaar worden benoemd. De Auditcommissie bestaat tenminste uit twee leden als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten, die door de algemene vergadering worden benoemd. Erik Teiken en Luc Jalink hebben beide aangegeven hun termijn te willen verlengen, de Auditcommissie zoekt nu ter versterking van haar werkzaamheden en de continuïteit een derde lid.

Profiel lid Auditcommissie
Wie ben jij? Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan leden vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vak experts en andere stakeholders onderdeel van onze community. Je hebt ervaring met het werken in een dergelijke pluriforme en volatiele entiteit.

Je kent de financiële wereld en specifiek audit vanuit je eigen achtergrond, je bent financieel ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend. Humor, nieuwsgierigheid en scherpzinnigheid kenmerken jou als persoon. Kennis en ervaring met verenigingen en transities is een pré. Wij streven naar diversiteit in gender, achtergrond en etniciteit.

De persoonskenmerken:

  • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: Leiderschap in Nederland op een hoger plan brengen;
  • Financiële ervaring: bij voorkeur als lid van een Auditcommissie van een vereniging of een andere entiteit, gevoel bij gespreksthema’s in de board room;
  • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
  • Affiniteit en brede kennis van financiën en risico’s;
  • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch,
  • Beschikbaarheid: ca. één dagdeel per maand. De Auditcommissie komt formeel drie keer per jaar bijeen.

Wij bieden
Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact kan worden gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken. Door de recente nieuwe opzet kun je actief meehelpen deze vernieuwde rol verder handen en voeten te geven. De vergoeding bestaat uit een premium lidmaatschap en de gelegenheid om met de leden van een enerverende vereniging te sparren. Leden van de Auditcommissies van de NCD zijn verplicht lid van de vereniging.

Procedure
Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot uiterlijk 22 november a.s. melden bij Karlijn L’Ortye, directeur van NCD. Zij ondersteunen hun sollicitatie met een motivatiebrief en hun cv.

Alle reacties worden voorgelegd aan de huidige Auditcommissie. De Auditcommissie komt na een selectieprocedure tot één kandidaat die tezamen met de twee huidige leden ter formele besluitvorming worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van de NCD op 24 november a.s..

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Erik Teiken, voorzitter van de Auditcommissie van de NCD. Het emailadres is: erik.teiken@valleygovernance.nl.

No image