Lid Voordrachtscommissie

Laatste update: 20 december 2023

Lid Voordrachtscommissie NCD

De Voordrachtscommissie van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar een betrokken commissielid.

NCD in het kort

NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie als directeur, DGA of een toezichthoudende functie. Wij geloven dat een betere wereld begint bij beter leiderschap. NCD wil daarom actief bijdragen aan vernieuwd leiderschap in Nederland; vooral meer divers, empathischer, digitaal-bewuster en duurzamer.

Door samen en interactief te leren, reflecteren en elkaar te inspireren is NCD al meer dan 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur, -cultuur en governance.

De Voordrachtscommissie

De Voordrachtscommissie is de reglementaire commissie voor het werven en selecteren van kandidaten voor het bestuur en vaste commissies. De Voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de statuten. Drie leden worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd, het bestuur wijst de andere twee leden aan uit haar midden. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de Voordrachtscommissie is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van weer drie jaren. De huidige Voordrachtscommissie bestaat uit: Dick van Kooten (lid en voorzitter), Francis Windt (lid), Paul Geraeds (lid en tevens Voorzitter Bestuur) en nog een tweede te bepalen Bestuurslid (was Juanita van Blokland). Elk bestuurslid onderschrijft de Code of Conduct van NCD en het protocol Goed Bestuur.

In de toekomst is het waarschijnlijk dat de taken van de Voordrachtscommissie worden uitgebreid met remuneratie taken, zoals voorstel aan ALV doen voor vergoedingen bestuur en commissies en de jaarlijkse beoordeling van de voorzitter NCD. De verwachting is dat dit in 2024 ingevoerd wordt.

Profiel lid Voordrachtscommissie

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan de leden en community vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vakexperts en andere stakeholders onderdeel van onze community.

Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren in de werving en selectie van NCD bestuursleden. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend. Nieuwsgierigheid, humor en scherpzinnigheid kenmerken jou als persoon. Je kunt onbevangen luisteren en een gelijkwaardige dialoog voeren. Kennis en ervaring met organisaties in verandering is een pré. Wij streven naar diversiteit in gender, leeftijd en etniciteit.

De persoonskenmerken

  • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: leiderschap in Nederland naar een volgend niveau brengen;
  • Bestuurlijke ervaring: ervaring in lijnmanagement of op vlak van HRM. Heeft affiniteit en gevoel bij onderwerpen en dilemma’s in de board room;
  • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
  • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;
  • Beschikbaarheid: afhankelijk het aantal vacatures en het aantal beschikbare kandidaten.
  • Voor het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid of lid van een vaste commissie rekent de Voordrachtscommissie met een doorlooptijd van ca. twee maanden.

Wij bieden

Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact wordt gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken. De vergoeding bestaat uit een upgrade van regulier lidmaatschap naar een premium lidmaatschap en de gelegenheid om met de leden van een enerverende vereniging te sparren. Alleen leden van NCD kunnen lid van de Voordrachtscommissie zijn.

Procedure

Kandidaten voor deze vacatures kunnen zich tot uiterlijk 8 januari a.s. melden bij Esther de Jong, directeur van NCD (estherdejong@ncd.nl). Je sollicitatie bevat minimaal een motivatiebrief en actueel cv.

Alle reacties worden voorgelegd aan de Voordrachtscommissie. De Voordrachtscommissie komt na een selectieprocedure tot een voorkeurskandidaat die ter benoeming aan de eerstkomende ALV wordt voorgesteld.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten, voorzitter van de Voordrachtscommissie. Het emailadres is dvankooten@vitaalbrein.nl

No image