Lid voordrachtscommissie NCD

Laatste update: 17 november 2022

De Voordrachtscommissie van de NCD heeft twee vacatures. De Voordrachtscommissie van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar twee betrokken commissieleden.

Wat is NCD?
NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie of toezichthoudende rol. Wij geloven dat een betere wereld begint bij betere leiders. NCD streeft er daarom naar om het leiderschap in Nederland empathischer, digitaal-vaardiger en duurzamer te maken. Door samen en interactief te leren, reflecteren, uit te wisselen en elkaar te inspireren is NCD al bijna 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur en governance.

De Voordrachtscommissie
De Voordrachtscommissie is de reglementaire commissie voor het vinden en selecteren van kandidaten voor het bestuur. Deze rol is formeel verankerd in het nieuwe governance model van de NCD, dat in mei 2022 met vernieuwde statuten en reglementen is ingevoerd. In mei 2022 hebben de vijf leden van de vroegere ‘Benoemingscommissie’ op interim-basis zitting genomen in de Voordrachtscommissie. In de Algemene Vergadering (AV) van november 2022 zal de Voordrachtscommissie voor een termijn van drie jaar worden benoemd. De Voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de statuten. Drie leden worden door de algemene vergadering bij ten minste twee/derden meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd, het bestuur wijst twee leden aan uit haar midden. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de Voordrachtscommissie is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van drie jaren. De huidige Voordrachtscommissie bestaat uit: Peter Duiven (lid en voorzitter), Erik Teiken (lid en tevens lid van de Audit Commissie), Guido Visman (lid), Paul Geraeds (voorzitter van het bestuur) en Juanita van Blokland (vice-voorzitter van het bestuur). Twee leden van de interim-Voordrachtscommissie (i.c. Peter Duiven en Guido Visman) hebben aangegeven hun rol in de Voordrachtscommissie niet te continueren, zodat er thans twee vacature zijn.

Profiel lid Voordrachtscommissie
Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan leden vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vak experts en andere stakeholders onderdeel van onze community. Je hebt ervaring met het werken in een dergelijke pluriforme en volatiele entiteit. Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren in de werving en selectie van NCD bestuursleden. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend. Humor, nieuwsgierigheid en scherpzinnigheid kenmerken jou als persoon. Kennis en ervaring met verenigingen en transities is een pré. Wij streven naar diversiteit in gender, achtergrond en etniciteit.

De persoonskenmerken:

  • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: Leiderschap in Nederland op een hoger plan brengen;
  • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur als lid van een vereniging of een andere entiteit, met gevoel bij gespreksthema’s in de board room;
  • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
  • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;
  • Beschikbaarheid: afhankelijk van de situatie in het bestuur en het aantal beschikbare kandidaten.

Bij het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid zal de Voordrachtscommissie in een doorlooptijd van ca. 3 maanden diverse bijeenkomsten hebben voor de vaststelling van het wervingsprofiel en het plaatsen van de vacature. Daarna zullen met de kandidaten kennismakings- en selectiegesprekken plaatsvinden. Ter afronding draagt de Voordrachtscommissie één of meer voorkeurs-kandidaat(-aten) voor aan het bestuur die de voordracht formeel aan de AV communiceert.

Wij bieden
Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact kan worden gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken. De vergoeding bestaat uit een premium lidmaatschap en de gelegenheid om met de leden van een enerverende vereniging te sparren. Leden van de Voordrachtscommissie van de NCD zijn verplicht lid van de vereniging.

Procedure
Kandidaten voor deze vacatures kunnen zich tot uiterlijk 21 november a.s. melden bij Karlijn L’Ortye, directeur van NCD. Zij ondersteunen hun sollicitatie met een motivatiebrief en hun cv.

Alle reacties worden voorgelegd aan de huidige Voordrachtscommissie. De Voordrachtscommissie komt na een selectieprocedure tot twee kandidaten die (tezamen met de drie huidige leden: Erik Teiken, Juanita van Blokland en Paul Geraeds) ter formele besluitvorming worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van de NCD op 24 november a.s. Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Peter Duiven, voorzitter van de Voordrachtscommissie van de NCD. Het emailadres is: peter.duiven@hotmail.com.

No image