Lid Voordrachtscommissie

Laatste update: 17 augustus 2023

Lid Voordrachtscommissie NCD (m/v)

Vanwege het vertrek van een van de leden, zijn wij op zoek naar een betrokken lid voor de voordrachtscommissie. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot 15 september melden met korte motivatie en CV bij Esther de Jong, directeur van NCD: estherdejong@NCD.nl.

De Voordrachtscommissie

De Voordrachtscommissie is de reglementaire commissie voor het vinden en selecteren van kandidaten voor het bestuur en mogelijk permanente commissieleden. Deze rol is formeel verankerd in het nieuwe governance model van de NCD, dat in mei 2022 met vernieuwde statuten en reglementen is ingevoerd. Deze rol kan in de (nabije) toekomst nog worden uitgebreid.

De Voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden als beschreven in artikel 11 lid 3 van de statuten. Drie leden worden door de algemene vergadering bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd, het bestuur wijst twee leden aan uit haar midden. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de Voordrachtscommissie is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van drie jaren. Wegens het vertrek van een van de leden, komt er een plek beschikbaar. Dit zijn de huidige leden in de commissie:

  • Dick van Kooten (lid);
  • Francis Windt (lid);
  • Paul Geraerds (Bestuur);
  • Juanita Blokland (Bestuur).

Profiel lid Voordrachtscommissie

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan leden vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vak-experts en andere stakeholders onderdeel van onze community. Je hebt ervaring met het werken in een dergelijke pluriforme en volatiele entiteit. Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren in de werving en selectie van NCD bestuursleden. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend. Humor, nieuwsgierigheid en scherpzinnigheid kenmerken jou als persoon. Kennis en ervaring met verenigingen en transities is een pré. Wij streven naar diversiteit in gender, achtergrond en etniciteit.

De persoonskenmerken:

  • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: Leiderschap in Nederland op een hoger plan brengen;

  • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur als lid van een vereniging of een andere entiteit, met gevoel bij gespreksthema’s in de board room;

  • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;

  • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;

  • Beschikbaarheid: afhankelijk van de situatie in het bestuur en het aantal beschikbare kandidaten.

Bij het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid of lid commissie zal de Voordrachtscommissie in een doorlooptijd van ca. 3 maanden diverse bijeenkomsten hebben voor de vaststelling van het wervingsprofiel en het plaatsen van de vacature. Daarna zullen met de kandidaten kennismakings- en selectiegesprekken plaatsvinden. Ter afronding draagt de Voordrachtscommissie één of meer voorkeurs-kandidaat(-aten) voor aan het bestuur die de voordracht formeel aan de ALV communiceert.

Wij bieden

Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact kan worden gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken. De vergoeding bestaat uit een premium lidmaatschap voor het tarief van het reguliere lidmaatschap en de gelegenheid om met de leden van een enerverende vereniging te sparren. Leden van de Voordrachtscommissie van de NCD zijn verplicht lid van de vereniging.

Procedure

Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot 15 september melden met korte motivatie en CV bij Esther de Jong, directeur van NCD.

Alle reacties worden voorgelegd aan de huidige Voordrachtscommissie. De Voordrachtscommissie komt na een selectieprocedure tot een kandidaat die ter formele besluitvorming worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van de NCD op 28 november a.s.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten (dvankooten@vitaalbrein.nl) of Paul Geraeds (paulgeraeds@NCD.nl).

No image