Lid Voordrachtscommissie

Laatste update: 23 mei 2023

Lid Voordrachtscommissie NCD (m/v)

De Voordrachtscommissie van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar twee betrokken commissieleden.

Wat is NCD?

NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie of toezichthoudende rol. Wij geloven dat een betere wereld begint bij betere leiders. NCD streeft er daarom naar om het leiderschap in Nederland empathischer, digitaal-vaardiger en duurzamer te maken. Door samen en interactief te leren, reflecteren, uit te wisselen en elkaar te inspireren is NCD al 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur en governance.

De Voordrachtscommissie

De Voordrachtscommissie is de reglementaire commissie voor het vinden en selecteren van kandidaten voor het bestuur en mogelijk permanente commissieleden. Deze rol is formeel verankerd in het nieuwe governance model van de NCD, dat in mei 2022 met vernieuwde statuten en reglementen is ingevoerd. In mei 2022 hebben de vijf leden van de vroegere ‘Benoemingscommissie’ op interim-basis zitting genomen in de Voordrachtscommissie.

De Voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden als beschreven in artikel 11 lid 3 van de statuten. Drie leden worden door de algemene vergadering bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd, het bestuur wijst twee leden aan uit haar midden. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de Voordrachtscommissie is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van drie jaren.

De huidige Voordrachtscommissie bestaat uit:
Erik Teiken (lid en tevens lid van de Audit Commissie)
Dick van Kooten
Paul Geraeds (voorzitter van het bestuur)
Juanita van Blokland (vice-voorzitter van het bestuur)

Erik Teiken heeft aangegeven het wenselijk te vinden zich uitsluitend op zijn rol als voorzitter Audit Commissie te willen richten en stelt zijn plaats beschikbaar, zodat er thans twee vacatures zijn.

Profiel lid Voordrachtscommissie

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan leden vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vak-experts en andere stakeholders onderdeel van onze community. Je hebt ervaring met het werken in een dergelijke pluriforme en volatiele entiteit. Je vindt het een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren in de werving en selectie van NCD bestuursleden. Je bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend. Humor, nieuwsgierigheid en scherpzinnigheid kenmerken jou als persoon. Kennis en ervaring met verenigingen en transities is een pré. Wij streven naar diversiteit in gender, achtergrond en etniciteit.

De persoonskenmerken:

  • Affiniteit en ervaring met het doel van NCD: Leiderschap in Nederland op een hoger plan brengen;
  • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur als lid van een vereniging of een andere entiteit, met gevoel bij gespreksthema’s in de board room;
  • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
  • Persoonlijkheid: communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;
  • Beschikbaarheid: afhankelijk van de situatie in het bestuur en het aantal beschikbare kandidaten.

Bij het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid of lid commissie zal de Voordrachtscommissie in een doorlooptijd van ca. 3 maanden diverse bijeenkomsten hebben voor de vaststelling van het wervingsprofiel en het plaatsen van de vacature. Daarna zullen met de kandidaten kennismakings- en selectiegesprekken plaatsvinden. Ter afronding draagt de Voordrachtscommissie één of meer voorkeurs-kandidaat(-aten) voor aan het bestuur die de voordracht formeel aan de ALV communiceert.

Wij bieden

Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact kan worden gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken. De vergoeding bestaat uit een premium lidmaatschap voor het tarief van het reguliere lidmaatschap en de gelegenheid om met de leden van een enerverende vereniging te sparren. Leden van de Voordrachtscommissie van de NCD zijn verplicht lid van de vereniging.

Procedure

Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot 8 juni melden met korte motivatie en CV bij Esther de Jong, directeur van NCD.

Alle reacties worden voorgelegd aan de huidige Voordrachtscommissie. De Voordrachtscommissie komt na een selectieprocedure tot twee kandidaten die (tezamen met de vier huidige leden: Erik Teiken, Dick van Kooten, Juanita van Blokland en Paul Geraeds) ter formele besluitvorming worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van de NCD op 14 juni a.s.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten (dvankooten@vitaalbrein.nl) of Paul Geraeds (paulgeraeds@NCD.nl).

No image