De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) heeft op 16 april 2015 officieel een partnership getekend met Women in Financial Services Netherlands (WIFS). De beide verenigingen onderstrepen daarmee hun inzet om de diversiteit van leiderschap binnen organisaties een breder draagvlak te geven.

De NCD is een nadrukkelijke voorstander van een grotere diversiteit in de Boardroom. Dat is immers de beste garantie voor succes van bedrijven. Met het M/V project wordt daar actief aan gewerkt met Leadership- en Governance opleidingen, stage/ervaringsplekken en coaching.
WIFS beijvert zich om de inbreng van vrouwen, en vrouwelijke waarden, binnen de financiële sector te bevorderen om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke veranderingen in de financiële sector.

De NCD en WIFS zullen elkaars diensten en activiteiten waar mogelijk aanbieden onder hun leden. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor het organiseren van gezamenlijke events.

“Om meer feminiene invloed te kunnen uitoefenen en een beter evenwicht van mannen en vrouwen in de Boardroom te krijgen is samenwerking met de NCD cruciaal. Samen optrekken om de veranderingen inhoud te geven geeft het beste resultaat. Van de NCD weten we dat ze een groot voorstander zijn van een beter evenwicht in de Boardroom ”, aldus Natalia Goncharova van WIFS.

Volgens Ron Steenkuijl, voorzitter van de NCD, past deze samenwerking perfect bij de eigen doelstellingen van de NCD. “Een grotere bijdrage van vrouwen op elk niveau van de organisatie, dus ook de top, leidt tot aanmerkelijk beter leiderschap. Onderzoek na onderzoek bevestigt dat. Dat nieuwe leiderschap, uitgaande van diversiteit, hebben we in Nederland hard nodig om onze toppositie in de wereld te houden. Samen optrekken met WIFS om dat te bereiken steken we graag energie in”, zo licht Steenkuijl toe.

 

WIFS heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Het vertrouwen in de financiële sector  moet worden hersteld, en WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol kan spelen. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden.

X