Image home

Governance Chair

De rol van de voorzitter van een Raad van Toezicht of een Raad van Commissaris is divers, uitdagend én veelal bepalend. Niet iedere voorzitter is per definitie goed in zijn/haar rol. Iets wat niet alleen van de persoon in kwestie afhangt, maar ook van de andere leden in de raad, de interne- en externe thematiek en de actuele situatie waarin de organisatie zich bevindt. De rol van de voorzitter is zowel inhoudelijk als op het gebied van houding en gedrag van groot belang.

Aanmelden

Over deze opleiding

De rol van voorzitter binnen de RvT en/of RvC

Ook spelen de interne- en externe belangen een rol. Bevindt de organisatie zich in een crisis, dan is de rol van een goede voorzitter nog uitdagender. Ook zijn de maatschappelijke factoren waar aan steeds hogere eisen worden gesteld, denk aan klimaatcrisis, artificiële intelligentie, personeelstekort, D&I, bepalend voor het succes van de rol. Het vraagt om een breed pallet aan kennis en vaardigheden.

Om de rol van Voorzitter binnen een RvT of RvC optimaal te kunnen vervullen en op juiste wijze uit te oefenen biedt NCD de driedaagse leergang “Governance Chair” aan. In 3 dagen ontwikkel je als voorzitter de juiste tools om, om te kunnen gaan met verschillende situaties en ontwikkelstadia waar een organisatie zich in bevindt. Het biedt inzicht in je eigen gedrag en omgang met anderen en hoe je dit kunt verbeteren en hoe om te gaan met verschillende stakeholders.

 • Inhoud

  In drie dagen leer je alles over de (trends) van de corporate Governance Code en de verschillende rollen die jij als Voorzitter te vervullen hebt. In een kleine groep met deelnemers, in een fijne omgeving waarbij een veilige, open setting wordt gecreëerd. We hanteren diverse werkvormen: van kennisinput van experts, tot rollenspellen tot praktijk casussen. Vooral de interactie met de sprekers en de andere deelnemers maakt de ervaring compleet.

  De leergang in interactief van opzet waarbij er verbinding wordt gelegd tussen de omgeving, de bestuurder, de organisatie, de strategie, de raad zowel inhoudelijk als wat de dynamiek in de raad betreft.

  Programma

  Dag 1: De taken en rollen van de RvT/RvC met een toespitsing op de rol van Voorzitter

  • Wat is de corporate Governance Code en wat houdt deze in
  • Wat zijn de verschillende rollen van een Voorzitter en wat houden deze in
  • Hoe verhouden deze rollen zich binnen de Raad, binnen de organisatie, naar de Bestuurder (het Bestuur) toe en naar andere stakeholders
  • Welke rol speelt het ongezegde
  • Wat doe je als Voorzitter in verschillende situaties en ontwikkelstadia van een organisatie
  • Aan de slag met een praktijkcasus en in gesprek met de andere deelnemers over hun situatie
  • Tips & tools van een ervaren commissaris

  Docent: Lizzy Doorewaard en Trude Maas-de Brouwer

  Dag 2: Hoe ben jij als voorzitter en het effectief functioneren als Voorzitter

  • Hoe ben jij als voorzitter, wat voor normen en waarden hanteer jij
  • Hoe gedraag en communiceer jij en wat heeft dit voor een effect op anderen
  • Hoe ga je om met weerstand en conflicten
  • Welke situaties zijn lastig voor jou en hoe ga je om met veranderingen
  • Hoe kun je effectiever functioneren als voorzitter en wat is hiervoor nodig
  • Hoe zorg je ervoor dat je meer inzicht hebt in jezelf en in anderen en hoe kun je dit effectief toepassen
  • Hoe bouw je een goed team en hoe bouw je goede relaties
  • Aan de slag met elkaar intervisie/testen/reflectie

  Docent: Beatrice Annot – Mekelenkamp MCM

  Dag 3: Relatiemanagement en de omgang met interne- en externe stakeholders als Voorzitter

  • Wat zijn stakeholders en welke zijn voor jouw organisatie en voor jou als Voorzitter van toepassing
  • Welke dynamiek nemen deze stakeholders met zich mee en wat heeft dit voor invloed
  • Welke dilemma’s spelen zich af of kunnen er afspelen binnen jouw interne- en externe omgeving als Voorzitter
  • Verschillen tussen profit- en non-profit organisaties en inzicht in familiebedrijven
  • Uitgebreide case waarbij via een intervisie achtige opzet ook gedrag en houding van de deelnemer zelf wordt uitgedaagd.

  Docent: Francois Carstens

 • Voor wie?

  • Meerdere jaren ervaring als commissaris of toezichthouder in een RvC/RvT;
  • Zijn of worden benoemd als voorzitter van een RvC/RvT.
  • Naast jouw ervaring kijken we in het intakegesprek vooral naar de motivatie om deel te nemen.
  • De opzet en inhoud van het programma is afgestemd op deelnemers die willen investeren in hun vak en zich bewust zijn van hun (toekomstige) rol. Maar ook samen met andere vakgenoten op een plezierige en intensieve wijze actief willen onderzoeken wat de kritische factoren, best practices en veranderingen zijn die van invloed zijn op de rol van de voorzitter. Nu en in de toekomst.
 • Experts

  Lizzy Doorewaard

  Lizzy Doorewaard

  Toezichthouder | Commissaris worden en onboarden
  Mr. Francois Carstens CBM

  Mr. Francois Carstens CBM

  Partner/mede eigenaar van Mesa family business consultants | Onderdeel: Familiebedrijven

  Strategisch bestuursadviseur voor ondernemende families met familiebedrijf of landgoed over dilemma’s in hun onderlinge relatie. Kwesties rond (inrichting) goed bestuur; eigenaar strategieën; inpassing volgende generatie en samenwerkingsvraagstukken behoren bijvoorbeeld tot zijn aandachtsgebied. Naast Vz RvA en Stak Eurosupport ook diverse informele governance rollen. Eerder commissaris bij AWL Techniek Harderwijk en (kring) voorzitter Rabo Midden Nederland. Daarnaast is Francois Certified Board Member en verbonden aan De Stichting De Consularis.

  Beatrice Annot – Mekelenkamp MCM

  Beatrice Annot – Mekelenkamp MCM

  Veranderkundige en Governance specialist

  Adviseerde en begeleide als veranderkundige en Governance specialist de laatste 25 jaar veel directeuren, bestuurders en Raden van Commissarissen, in profit en non profit.

  Is zelf voorzitter Raad van Toezicht in de medische gezondheidszorg en tot voor kort voorzitter Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie en weet wat voorzitterschap vraagt. Ze staat op de shortlist bij 3 koepels NVTZ, VTW en VTOI (zorg, onderwijs en woningcorporaties) en begeleidt en evalueert met regelmaat Raden van Commissarissen. Ze schreef “Gedoe in de Boardroom” en ” Alle commissarissen het klooster in” . Naast docent bij de NCD is ze ook docent bij Avicenna, Erly en gastdocent op de Erasmus Universiteit (managementvaardigheden masters Gezondheidsmanagement). Beatrice begeleidt ook groepen bestuurders en een groep duo bestuurders, coacht zo nu en dan en is coach bij de Topclass Erasmus centrum voor Zorgbestuur.

  Trude Maas - de Brouwer

  Trude Maas - de Brouwer

  Trude Maas- de Brouwer (1946) is al jaren topvrouw in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij was onafhankelijk bestuurder en toezichthouder bij onder meer de Schiphol Group, Philips Electronics Nederland, ABN AMRO, de Arbo Unie, Van Gogh Museum en voorzitter bij de Van Leer Group Foundation.

  Haar specialismen zijn talent, onderwijs en innovatie. Maas was in 1998-1999 en 2002-2007 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Zij was er o.a. voorzitter van de vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en verantwoordelijk voor de portefeuille Economische Zaken. Daarnaast is Trude oprichter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance bij SER en voorzitter Utrechts Development Board. Maas is getrouwd. Zij studeerde in Utrecht waar zij nu ook weer woont.

 • Over de opleiding

  • Online bibliotheek met up-to-date materiaal, hulpmiddelen en tips gericht op de rol en functioneren van een voorzitter RvC/RvT;
  • Een sterk interactieve opzet;
  • Zorgvuldig geselecteerde aandachtsvelden, vraagstukken en cases op basis van NCD-onderzoek;
  • Ruimte voor inbreng en discussie over de kernthema’s, vraagstukken en dilemma’s van de voorzittersrol;
  • Ervaren verleiders die niet presenteren, maar vooral faciliteren;
  • Actief betrekken van de kennis en ervaring van de deelnemers, door een uitgebreid voorgesprek en een briefing naar verleiders;
  • Uiterste zorg voor een optimale samenstelling van een kleine groep deelnemers.
 • Aanmeldinformatie

  U kunt zicht aanmelden via onderstaande button.

  Aanmelden
 • PE Punten

  30 PE Punten

Praktische informatie

Duur & locatie

Duur:
3 dagen | 6 dagdelen

LOcatie: Groot Kruivestein
Gooyerdijk 211
3972 MH Driebergen-Rijsenburg

Startdata

De Governance Chair opleiding start in april 2024.

Dag 1: 23 april 2024
Dag 2: 16 mei 2024
Dag 3: 29 mei 2024

Tijden: Van 09:00 tot 18:00 (inclusief avondmaaltijd)

Kosten 2024

Voor deelname aan Governance Chair gelden in 2024 de onderstaande prijzen:

NCD-leden: € 2.500
Niet-leden: € 2.800

Prijzen zijn excl. 21% BTW

No image