NCD Services

Heb je als lid van NCD een vraag, voortkomend uit een behoefte of een idee of een specifiek onderwerp van jouw werk waarover je wilt sparren met ervaren collega NCD leden? Dat kan met de NCD Services.

Services

Wat zijn NCD Services?

NCD wil het kenniskapitaal maar ook het sociale kapitaal van haar leden versterken. Dit gaan we doen door als matchmaker te fungeren om jouw vraag in goede banen te leiden. Met zogeheten NCD gesprekspartners bieden we je kosteloos één à twee bijeenkomsten aan, waarin jouw onderwerp centraal staat. Deze service is kosteloos voor leden voor de eerste intake/ bijeenkomst en advies. Indien het een langer traject wordt kan er in goed overleg worden bekeken of er een vergoeding tegenover staat.

De kracht van het netwerk

NCD leden vormen een unieke verzameling kennis, kunde, inzichten en ervaring. NCD leden kunnen ook op gezette tijden behoefte aan een klankbord hebben vanwege:

  • carrièrevraagstukken
  • conflicten in het werk
  • ambitie om te leren
  • een combinatie van hierboven genoemde punten of anderszins.

NCD Services voorziet hierin door middel van de inzet van ‘gesprekspartners’. Deze service is kosteloos voor leden.

Wat is het verschil met?

NCD is de laatste jaren sterk ontwikkeld, als community maar ook als platform. Er zijn verschillende diensten en activiteiten. De vraag kan rijzen; wat is het verschil tussen Intervisie en Services, of tussen Kring bijeenkomsten en Services. Hier een overzicht, deze staat open voor suggesties en aanpassingen;

Gesprekspartners

No image