Voorwaarden

Laatste update: 1 april 2022

1. Lidmaatschapsvoorwaarden – algemeen en contributie

Belangrijke voorwaarde is dat je actief participeert binnen de vereniging. Met respect voor het netwerk en de leden ervan, want de NCD is geen pur sang businessclub waar ‘zaken doen’ voorop staat. ‘Dare to care’ en ‘dare to share’ zijn niet voor niets belangrijke thema’s binnen onze vereniging.

Je moet daarnaast rekening houden met een aantal ‘formele’ lidmaatschapsvoorwaarden. De belangrijkste lees je hieronder.

Het NCD-lidmaatschap is een persoonlijk en persoonsgebonden lidmaatschap.

Onze leden zijn zelfstandig ondernemer, DGA, directeur, bestuurder, commissaris of toezichthouder bij een bedrijf of (semi-)overheidsinstelling. De onderneming of instelling heeft in principe een omvang van tien of meer medewerkers. We realiseren ons dat ‘leiding geven’ vandaag de dag niet alleen afhankelijk is van het aantal mensen dat van jou formeel een salarisstrookje krijgt. Mocht je in jouw situatie niet aan de ‘formele’ voorwaarden voldoen, dan wordt beoordeeld of er aanleiding is daarvan af te wijken vanwege jouw bijdrage aan het netwerk. Je begrijpt dat het belangrijk is dat je door je functie, achtergrond en ervaring in staat bent om mee te doen aan de discussies die we met elkaar voeren.

Contributie en betalingstermijn

  • De jaarlijkse contributie voor een regulier lidmaatschap bedraagt m.i.v. 1 januari 2024 € 440,00 (excl. BTW).
  • De jaarlijkse contributie voor een premium lidmaatschap bedraagt m.i.v. 1 januari 2024 € 820,00 (excl. BTW).
  • Nieuwe leden betalen eenmalig een entreebedrag van € 75,00 (excl. BTW).
  • Bij toetreding gedurende het jaar wordt de contributie (niet het entreebedrag) staffelsgewijs aangepast (eerste halfjaar volledig tarief, vanaf 1 juli 50% van de contributie, vanaf 1/10 25% van de contributie). Voor het buitengewone lidmaatschap gelden dezelfde bedragen.
  • De betalingstermijn voor de contributie en andere aan de NCD verschuldigde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

2. Lidmaatschapsvoorwaarden – beëindiging

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en eindigt niet automatisch.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging (per brief of e-mail) tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Je opzegging dient dus vóór 1 december door het NCD-bureau te zijn ontvangen. Bij latere ontvangst van uw opzegging eindigt je lidmaatschap niet per eerstvolgende 1 januari, maar pas het jaar daarop.

Opzegging geschiedt per brief of e-mail aan het NCD-bureau:

NCD Ledenservice
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
ledenservice@ncd.nl

Van de ontvangst van je opzegging krijg je altijd een bevestiging. Indien je deze bevestigingsbrief niet binnen twee weken hebt ontvangen, neem dan contact op met het NCD-bureau. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij je deze bevestigingsbrief goed te bewaren.

No image