De compleet vernieuwde leergang Governance Essentials

Commissaris 3.0

Artikel    |    17 januari 2023    |    4 minuten

Om een goede commissaris te zijn, is een opleiding vandaag de dag geen luxe, maar noodzaak. De omgeving is complexer en de aansprakelijkheid wordt groter.

Daarom is de leergang Governance Essentials van NCD Academy volledig vernieuwd vanaf januari 2023. De thematiek is aangescherpt. Er zijn nieuwe onderwerpen en nieuwe experts toegevoegd, naast de basisvaardigheden als boardroom dynamics, finance, governance code, strategie e.d.

De belangrijkste nieuwe onderdelen zijn: Ethiek & Integriteit, Organisatie in crisis, De kunst van het vragen stellen, Start-up & Scale-up en Aandeelhouders & Investeerders. Wat kun je van deze nieuwe onderdelen verwachten als deelnemer aan Governance Essentials?

Ethiek & Integriteit

‘Het kan wel kloppen, maar deugt het ook?’ en ‘Hoe gaan we vanuit onze organisatie op verantwoorde wijze om met de invloed die wij hebben op mensen, het gebruik van grondstoffen en onze verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties?’

Dergelijke vragen krijgen steeds meer aandacht binnen leiderschap en toezicht. Toezicht houden op en leiding geven aan een organisatie is complex. De uitdagingen en crises waar leiders en toezichthouders mee te maken hebben, kennen steeds meer ook een ethische invalshoek. Hoe kun je als leider en toezichthouder standpunten en beslissingen beoordelen op meer aspecten dan voldoen aan de wettelijke eisen? Hoe integreer je op een passende manier ethiek en integriteit binnen de context van jouw organisatie? In deze module verkrijg je inzicht in het omgaan met (ethische) dilemma’s binnen de RvC en in de organisatie, waarbij het juiste antwoord en een passende beslissing niet altijd evident zijn. Daarnaast leer je waarschuwingssignalen herkennen ten aanzien van ethische risico’s.

Organisatie in crisis

‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ en ‘Eerder ingrijpen had voor ons het verschil gemaakt’. Herkenbare uitspraken bij een organisatie in crisis? Welke mogelijkheden heb je om bij te sturen en wat zijn de zogenaamde ‘early warning signals’? Onze experts nemen je mee in de dynamiek, do’s en don’t van een organisatie in crisis. Je verkrijgt inzicht in de verschillende soorten crises waar een onderneming in terecht kan komen. Verder leer je omgaan met een onverwachte gebeurtenis die de kenmerken heeft van een crisis.

De kunst van het vragen stellen

Veel mensen zijn goed in het formuleren van hun mening en het verwoorden van hun standpunt. We bedenken graag oplossingen voor een probleem. De complexe omgeving waarin toezichthouders moeten opereren, vraagt om overzicht. Soms is het nodig om afstand te nemen, te vertragen en vragen te stellen. Waarop moet je letten bij het stellen van goede toezichthoudende vragen? Je krijgt inzicht in het lezen van board leden en de bestuurder. Hoe maak je het ongezegde expliciet?

Start-up & Scale-up

Start-ups en scale-ups hebben specifieke behoeftes op het vlak van leiderschap en toezicht. Je krijgt inzicht in wat de bestuurder van een start-up/scale-up van de Raad van Commissarissen (RvC) nodig heeft en verwacht. Verder leer je hoe je een Raad van Advies opzet en de mogelijke overgang kunt maken naar een Raad van Commissarissen.

Aandeelhouders & Investeerders

Hoe verhoud je je als bestuurder of toezichthouder tot aandeelhouders en investeerders? Onze experts helpen je bij het verkrijgen van inzicht in het krachtenveld tussen de aandeelhouders, investeerders en bestuurder (van slapende tot activistische aandeelhouders of investeerders).

Verder krijg je inzicht in de rol van de commissaris bij overdracht van aandelen en leer je meer over de rol en positie van de voordrachtcommissaris voor een of meerdere investeerders.

Commissarisrollen, kleine groepen en veel interactie

In de opleiding Governance Essentials leer je de ins en outs van de vier rollen van de commissaris: werkgever, toezichthouder, adviseur en ambassadeur. De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, zodat er altijd veel interactie is en deelnemers in een kleine setting van en met elkaar kunnen leren.

Living cases en lessen uit de praktijk

Al onze experts (wij noemen ze Verleiders) zijn zelf ook commissaris. Zo leer je naast de nodige theorie, living cases uit de dagelijkse praktijk van commissarissen. Tijdens de bijeenkomsten wordt altijd gewerkt met casuïstiek.

Wil je meer weten?

Lees hier verder over de compleet vernieuwde leergang Governance Essentials. Regelmatig vinden er online informatiebijeenkomsten plaats. Op de opleidingspagina vind je de data van de eerstvolgende informatiebijeenkomst.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image