Actueel

Commissarissen teleurgesteld in resultaat herziene Corporate Governance Code

Nieuws    |    8 december 2016    |    2 minuten

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) heeft teleurgesteld gereageerd op de herziene Corporate Governance Code. Ondanks de aandacht voor belangrijke aspecten als lange termijn waarde creatie en de cultuur in organisaties blijft de controledrift, volgens de NCD, de overheersende factor. De NCD ziet liever een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van steeds toenemend wantrouwen.

De herziene Corporate Governance Code, die vandaag bekend werd, legt volgens de NCD nog meer nadruk op controle-regeltjes en is niet het antwoord op de snel veranderende internationale, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen. “Het wantrouwen en de politieke druk om meer regeltjes te maken heeft het gewonnen van het vertrouwen. We roepen met elkaar dat ‘vertrouwen’ het uitgangspunt moet zijn bij het vinden van antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen, maar keer op keer komt toch weer het tegenovergestelde boven drijven”, zo stelt de NCD.

De NCD ziet liever een nieuwe Code, die echt vernieuwend is en bedrijven de kans geeft zich te bewijzen vanuit de eigen drijfveren in plaats van een opgelegd vinklijstje: “Er is geen beursgenoteerd bedrijf meer dat zich kan veroorloven voorbij te gaan aan begrippen als integriteit, transparantie of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ga je eraan voorbij dan word je keihard aangepakt door je eigen stakeholders.”

“We vrezen dat deze herziening niet als de ‘Code van Manen’, maar als de ‘Code Vermanen’ bekend zal worden. Het vermanende, waarschuwende, vingertje is meer dan ooit de kern van de Code”, aldus de NCD. De voorzichtige poging om in de herziene Code begrippen als ‘meerwaarde creatie’ en cultuur toe te voegen, zonder overigens in te vullen wat de inhoud zou moeten zijn, doet daar niks aan af.

Voor de NCD is het bekend worden van de herziene Code aanleiding om het komende jaar met de leden aan een ‘Green Paper’ te gaan werken, waarin de lijnen voor een nieuwe Code worden neergezet. In de Week van de Governance, met als hoogtepunt de Nationale Dag Commissarissen en Toezichthouders op 16 maart a.s., zal daar de eerste aanzet voor worden gegeven.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image