Actueel

Corporate Governance for Unlisted Companies – No Rules, But Tools

Artikel    |    16 juni 2021    |    2 minuten

No rules, but tools

Wetten en normen vullen elkaar prachtig aan. Wetten zijn verplichtend, normen zijn ‘best practices’ waar je van mag afwijken, die je zelf mag verbeteren. Goede reden voor EcoDa, de Europese koepel van 60.000 commissarissen en directeuren, om opnieuw zijn populaire governance code uit 2010 aan te passen.

Onder de titel ‘EcoDa Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies’ zijn een groot aantal ‘best practices’ beschreven. Corporate Governance – goed bestuur van bedrijven en goed toezicht daarop. Guidance and Principles – doelgericht en logisch geordend. Unlisted Companies – voor niet-beursgenoteerde bedrijven, groot en klein.

De nieuwe uitgave heeft meteen al een groot aantal enthousiaste voorstanders. De nieuwe editie wordt onderschreven door EU-commissaris Didier Reynders, OESO, IFC (Wereldbank), European Family Businesses en natuurlijk door ontwikkelaar EcoDa zelf.

Met de groeiende publieke controle op het gedrag van bedrijven en de maatschappelijk vraag naar verantwoording en transparantie, heeft EcoDa zijn principes van goed bestuur voor niet-beursgenoteerde bedrijven herzien. De nieuwe versie biedt een moderne behandeling van Environmental, Social & Governance onderwerpen.

De vaste principes worden steeds heel praktisch toegepast. Rekening wordt gehouden met de omvang, aard en ontwikkelingsfase van individuele bedrijven. De code is uitgebreid met een vragenlijst voor zelfevaluatie. Bedrijven kunnen daarmee regelmatig hun vorderingen op weg naar goed bestuur meten.

Zoals dat past bij normen kan iedereen – op vrijwillige basis – er zijn voordeel mee doen. Een aantal Europese landen is al bezig om een in eigen taal en overeenkomstig nationale omstandigheden een iets aangepaste eigen versie te ontwikkelen.

NCD overweegt hetzelfde – wat vind jij?

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image