Actueel

Hoe houd je toezicht op diversiteit?

Artikel    |    27 mei 2021    |    3 minuten

Diversiteit en inclusie binnen een organisatie blijft een veelbesproken onderwerp.

Marguerite Soeteman-Reijnen (SER Topvrouwen), Carrie van der Kroon (Veerstichting) en Paul Geraeds (NCD) gingen dieper in op de rol van commissarissen en toezichthouders op het gebied van diversiteit.

Carrie van der Kroon, jurist bij Defence for Children en lid van de Raad van Toezicht van de Veerstichting, ziet diversiteit als onderdeel van de strategie. ‘Benader diversiteit zakelijk. Diversiteit is niet anders dan de andere onderwerpen voor de toezichthouder. Je stelt dus een aantal vragen aan de Raad van Bestuur. Is er een visie? Wat zijn de resultaatsafspraken? Bij wie is dit belegd? Is dit een project van de vrouwen of is dit een chefsache van de CEO? Allemaal indicatoren waarop de toezichthouder kan toetsen, bevragen en verder over in gesprek kan gaan met de RvB. Is het een duurzame strategie van de organisatie, wordt het gezien als onderdeel van de lange termijn of is het het resultaat van de vinkjescultuur?’

Paul Geraeds, voorzitter van NCD, sluit zich aan bij Van der Kroon: ‘Laat het geen project zijn, leg het niet bij één persoon, maar institutionaliseer het. Daarmee wordt het vanzelf geïnternaliseerd.’

Toezicht op diversiteit

Van der Kroon vindt een diverse Raad allerminst een voorwaarde voor toezicht op diversiteit. ‘Het is veel te makkelijk, en het ontslaat veel Raden momenteel van iedere vorm van verantwoordelijkheid, als je een diverse Raad als voorwaarde stelt. Het is geloofwaardiger als je een diverse Raad hebt, maar iedere toezichthouder kan én dient toezicht te houden op diversiteit. Vanuit je professionaliteit en de diverse handvatten die voorhanden zijn.’

Geraeds: ‘Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het een voorwaarde is. Je kunt heel goed toezichthouden op diversiteit met een niet-diverse board, want het is een mindset. Je hebt namelijk bejaarden van 30 jaar en heel fitte en open mensen van 70 jaar. Kijk uit met labels van gender of leeftijd.’

‘De zittende macht moet een handreiking doen om inclusiever te zijn’

Carrie van der Kroon

Van der Kroon wil de verantwoordelijkheid niet uitstellen en ook bij de huidige raden leggen: ‘Anders ga je er weer vanuit dat het aan de nieuwe, diverse mensen is om dit ‘op te lossen’ als probleem. Dat is niet zo. Nieuwe mensen moeten zich net als iedereen kwalificeren, maar het is ook aan de zittende macht om een handreiking te doen om inclusiever te zijn.’

Feest der verrassing

Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter van SER Topvrouwen, wijst vooral op de zoektocht naar nieuwe raadleden: ‘Ga eens na hoe je profielen voor nieuwe raadsleden omschreven zijn. Deze beschrijvingen zijn vaak niet genderneutraal omschreven. Sterker nog, ze hebben vaak een heel gender-taalgebruik. Ten tweede, als je de zoektocht begint, kijk eens of je het assessment van de kwaliteiten van de kandidaten echt objectief is. Zit er niet stiekem bias in jouw observatie? ‘Hij komt uit mijn studentenvereniging, ook leuk.’ Het feest der herkenning moet je gaan overtreffen door het feest der verrassing.’

Niets missen over leiderschap en toezicht? Neem contact op met NCD

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image