Ledenraad NCD

Wij willen onze leden graag ontmoeten

Nieuws    |    24 december 2019    |    6 minuten

Jullie, de NCD-leden, hebben ons afgelopen juli gekozen om jullie belangen te behartigen binnen de NCD.

Nu willen wij, Elma Hafkamp, Dick Draaijers, Peter Duiven, Erik Teiken en Guido Visman, graag aan jullie persoonlijk uitleggen hoe wij onze rol de komende jaren willen vervullen. Daarnaast is het voor ons belangrijk te weten wat jullie wensen en verwachtingen zijn.

Daarom gaan wij de komende tijd zoveel mogelijk districtsvergaderingen en andere bijeenkomsten bezoeken om ons enerzijds voor te stellen en anderzijds zoveel mogelijk inbreng vanuit de leden te verzamelen, die we gaan gebruiken in het gesprek met het bestuur.

De districten hebben we onderling verdeeld om maximaal zichtbaar en bereikbaar te zijn. We nodigen onszelf graag uit om langs te komen en kijken uit naar een persoonlijk gesprek. De verdeling van de districten zal in januari 2020 worden gecommuniceerd.

De speerpunten die wij de komende tijd willen oppakken zijn meer betrokkenheid van leden creëren, een professionelere organisatie van de NCD, meer zichtbaarheid en bekendheid van de NCD naar buiten en verdere digitalisering.

We horen graag de thema’s die jullie als leden willen inbrengen en waar jullie behoefte ligt, zodat we deze in de ledenraad en in het gesprek met het bestuur kunnen meenemen.

Elma Hafkamp

Sinds 1 juli ben ik benoemd in de Ledenraad van de NCD. Daarvoor had ik twee redenen: enerzijds omdat ik graag de leden (en dan met name in het noorden van het land) wil vertegenwoordigen en anderzijds mijn betrokkenheid en affiniteit met het onderwerp governance.

Hieruit valt al af te leiden dat ik in het noorden van het land, Havelte, woon, waar ben ik lid van de governance groep Noord. Mijn voornaamste dagelijkse werkzaamheden betreffen governance. Dat doe ik als businesspartner bij de Erkende Toezichthouder. Ik geef veel trainingen aan (aankomende) toezichthouders en maatwerkbijeenkomsten maak voor (ervaren) toezichthouders en Raden van Toezicht/Commissarissen ten behoeve van hun professionalisering. Ook ben ik met veel plezier zelf toezichthouder bij twee onderwijsstichtingen en een zorginstelling én ben ik een dag in de week verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In mijn vrije tijd ben ik veel buiten te vinden of op de golfbaan of met mijn hond, Bella, in het bos.

Dick Draaijers

Groei en ontwikkeling: dat is wat mij drijft. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de groei van de Mentally Fit organisatie in Nederland. In de rollen van teamcoach en client partner help ik bedrijven bij het ontwikkelen van fitte en energieke medewerkers, teams en leiders.

Mijn keuze om in 2017 lid te worden van het NCD en de kring Utrecht was ingegeven vanuit de wens om binnen een andere context weer verder te groeien en te ontwikkelen.

Lidmaatschap van het NCD betekent voor mij actief bijdragen. Actief delen, brengen en de handen uit de mouwen. Dit doe ik door binnen mijn district gezamenlijk het voortouw te nemen als mede districtsvoorzitter en sinds dit jaar door plaats te nemen in de ledenraad. Ik ben erg blij dat ledenraad ervoor kiest om actief het contact op te zoeken met alle leden. Niet afwachten maar het land in gaan om te verbinden, horen en voelen wat er leeft. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten en om echt in contact te komen.

Peter Duiven

In mijn nieuwe levensfase wil ik me (naast genieten van de extra vrije tijd) graag gaan richten op activiteiten waarbij leiderschap en toezicht de basis vormen. Ik ben vanaf 2006 lid van de NCD en actief lid van ons district Den Bosch (o.m. 8 jaar als bestuurslid).

In oktober 2019 heb ik mijn carrière bij Capgemini afgerond. In mijn professionele werk heb ik veel managementrollen vervuld, in Nederland en internationaal. En heb daarin me onderscheiden als: leider, manager, inspirator en bouwer.

Via de NCD Ledenraad wil ik me graag inzetten voor een succesvolle toekomst van onze NCD. Als voorzitter a.i. van de Ledenraad heb ik daar in 2019 relatief veel tijd in gestoken. Vanaf januari 2020 wil ik mijn aandacht vooral richten op de toegevoegde waarde van de NCD voor onze achterban.

Vanuit de Ledenraad ben ik tevens actief in de NCD Benoemingscommissie (ben thans ook hiervan voorzitter).

Ik ben van plan de komende tijd vooral veel in contact staan met de districten in het zuidelijk deel van Nederland zodat ik in de ledenraad een goed klankbord kan zijn van onze achterban.

Erik Teiken

Mijn passie en plezier vind ik op de twee werkgebieden: treasury en governance. Vanuit interim-opdrachten bij vele multinationals ben ik steeds meer bij het treasury-vak betrokken geraakt en kon mijzelf professionaliseren met de Register treasurer-studie. Hierin is governance een vast onderdeel en kon dit vervolgens aanvullen met de Commissarissencyclus bij Nyenrode. Ik was dan ook goed voorbereid toen er een plaats in de RvC van Woningstichting Barneveld vrijkwam, waarin ik mijn kennis nu ook in de praktijk in mijn woonplaats kan uitoefenen.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de Ledenraad van de NCD om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering van de vereniging en om via het netwerken de NCD te verstevigen en te intensiveren. Ik ga de komende tijd ook zoveel mogelijk leden ontmoeten op de diverse bijeenkomsten om te horen en te voelen wat er onder de leden leeft. Ik wil graag samen werken aan de bloeiende toekomst van de NCD!

Guido Visman

Ik heb na mijn studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft (1987) bijna 30 jaar in de toen opkomende IT-wereld mogen werken, in de meest uiteenlopende rollen en uiteindelijk zelfs als ondernemer. Na de verkoop van de zakelijke activiteiten heb ik mij gestort op mijn ‘oude liefde’, een studie IT-recht in Groningen. Zodoende combineer ik vanuit mijn woonplaats Zwolle op dit moment de wetenschap met mijn werk als onderzoeksjurist bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, en ben van plan die combinatie nog lange tijd voort te zetten.

Na de afgelopen verkiezingsronde ben ik plotseling van ‘benjamin’ tot ‘nestor’ van de NCD Ledenraad gepromoveerd, en dat terwijl ik pas sinds 5 februari 2018 benoemd ben. Ik houd mij in de ledenraad – niet toevalligerwijs – bezig met juridische zaken en het intellectueel eigendom van de commerciële activiteiten van de NCD, zoals de platformen en de NCD Academy. En hoewel de samenloop met mijn werk bij onze Nederlandse toezichthouder voor de gegevensbescherming het soms lastig maakt, zie ik het als een uitdaging de vereniging te helpen bij haar missie om ‘dé club op het gebied van governance’ te blijven.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image