Vrouwenquotum

Breekijzer voor diversiteit

Artikel    |    10 februari 2021    |    3 minuten

De huidige wetgeving om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen, was niet effectief genoeg.

Dat blijkt uit de nieuwste Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020. Te weinig bedrijven voelen de noodzaak om meer vrouwen tot de boardrooms toe te laten. Een quotum is volgens de Bedrijvenmonitor Topvrouwen de enige oplossing.

Karlijn L’Ortye, directeur van NCD, kijkt verder dan een quotum. ‘We moeten diversiteit op allerlei manieren stimuleren. Zie het quotum als breekijzer om bijvoorbeeld NCD-leden bewust te maken van diversiteit. Niet alleen man-vrouw, maar ook achtergrond, levensfase enzovoort. Daarvoor moeten we met elkaar in gesprek blijven.’ Paul Geraeds, voorzitter bestuur NCD, geeft aan: ‘Het is heel goed dat bij de samenstelling van de board bewuster gekeken wordt naar diversiteit. Nu is dat in de praktijk meestal synoniem voor de man-vrouwverdeling. Maar om een echt succesvol team samen te stellen, kunnen we nog veel winnen door te kijken naar de persoonskenmerken. Alle vakjes worden mooi ingevuld, financiën, technologie, de vakexpert, governance-ervaring etc. Maar hoe complementair is het team qua persoon? Als mens hebben we de natuurlijk neiging om vooral gelijkgestemden om ons heen te verzamelen; het voelt goed, dezelfde achtergrond, zelfde jargon en zitten gevoelsmatig op één lijn. Maar juist níet altijd op één lijn zitten kan net die andere inzichten geven en voorkomt een tunnelvisie. Omarm de verschillen in sekse, achtergrond, maar ook leeftijd. Geen uniforme bos rozen maar een kleurrijk veldboeket.’ NCD nodigt jou uit om in gesprek te gaan. Dat kan via de app, nodig willekeurig een lid uit tot een chatgesprek, kom samen tot mooie inzichten. Hieronder staan drie onderwerpen die je met je ‘peers’ kan bespreken.

Inclusief beleid

Om succesvol te kunnen werken aan een inclusieve organisatie is het belangrijk om organisatie breed draagvlak en commitment te hebben. Het realiseren van een inclusieve organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk en met elkaar een helder beeld te hebben van wat je wilt bereiken. Heeft jouw organisatie een visie en of beleid voor meer diversiteit en inclusie?

Overwerk is een bepalende factor

Arbeidsduur en overwerk blijken het sterkst samen te hangen met een lagere kans van vrouwen om door te stromen naar leidinggevende functies, stelt het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). Vind jij dat topfuncties ook in deeltijd moeten kunnen?

Voordelen meer diversiteit

Welke voordelen worden verwacht? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer diversiteit leidt tot meer verschillende zienswijzen en meer kritische vragen tijdens vergaderingen, waardoor een betere discussie wordt gevoerd. Dit leidt vervolgens tot creatievere oplossingen en betere besluiten, die uiteindelijk leiden tot betere prestaties van de organisaties. Dit klinkt heel mooi, maar kan je dat vertalen naar je eigen organisatie, en geloof je hier zelf ook in?

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image