Ondernemersvraag

Wat is kwalitatieve aansprakelijkheid?

Overig    |    26 augustus 2014    |    2 minuten

Wat is kwalitatieve aansprakelijkheid?

Behalve voor schade die een persoon zelf veroorzaakt, kan iemand op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt door personen of goederen die onder de verantwoordelijkheid van deze persoon vallen. Men spreekt dan van kwalitatieve aansprakelijkheid. Kwalitatieve aansprakelijkheid komt slechts toe aan personen of rechtspersonen in een specifieke hoedanigheid. Een (rechts)persoon wordt geacht aansprakelijk te zijn, louter omdat hij voldoet aan kwalitatieve eisen. Hieronder worden enkele voorbeelden van kwalitatieve aansprakelijkheid besproken:

Aansprakelijkheid voor werknemers

Een werknemer die schade veroorzaakt aan de goederen van de werkgever of een derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden is hiervoor in beginsel niet aansprakelijk tegenover zijn werkgever. Het betreft een risico-aansprakelijkheid voor de werkgever. De werkgever is aansprakelijk, tenzij hij kan bewijzen dat de schade toegebracht aan een derde het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten

De fabrikant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten die hij in het verkeer brengt. Een product wordt als gebrekkig beschouwd, indien het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, meer in het bijzonder de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer wordt gebracht.

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen

De onderneming die bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen bezit of gebruikt, waarvan bekend is dat zij een bijzonder gevaar voor personen of zaken opleveren, is, wanneer dit gevaar zich daadwerkelijk voordoet, aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image