Alle events
1 juni 2022

College Bestuurders­aansprakelijkheid in ontwikkeling

gratis    |    online via zoom of in Amsterdam

Bestuursleden bepalen wat er gebeurt in een organisatie, ze nemen beslissingen, bepalen de koers en moeten daarbij de wet- en regelgeving in acht nemen. Niks nieuws onder de zon denk je misschien, maar de wereld is in een snel tempo aan het veranderen.

Je was als bestuurder tot voor kort tamelijk onschendbaar omdat je “ernstig verwijtbaar” gehandeld moet hebben. In meerdere webinars en colleges van NCD kwam het thema ‘aansprakelijkheid’ al aan bod. Echter let op; die tamelijke onschendbaarheid van de bestuurder, verdwijnt naar de achtergrond.

Shell als voorbeeld

Neem bijvoorbeeld Shell. Een jaar na de uitspraak van de rechter heeft Shell volgens Milieudefensie nog steeds geen actie ondernomen om het vonnis uit te voeren. Daarom stuurde Milieudefensie onlangs een brief naar het bestuur van Shell. Een waarschuwingsbrief waarin zij persoonlijk worden gewezen op het “stilzitten” van Shell als rechtspersoon. Daaraan geven zij immers leiding. Terwijl alles er op wijst dat dit “stilzitten” bijdraagt aan een catastrofe die de wereld bedreigt, zo volgt uit de brief. Kun je als bestuurder dan nog wel in het belang van de vennootschap handelen? En handel je “ernstig verwijtbaar” als je als bestuurder (of commissaris) aan jou persoonlijk gerichte waarschuwingen in de wind slaat. En wat als zij achteraf terecht blijken te zijn geweest? En gaan de verzekeraars dekking voor dit soort risico’s niet uitsluiten onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? De gevolgen zijn immens, allereerst voor het milieu, als ook voor de bestuurders en toezichthouders die dan met hun privé vermogen vol in de wind staan.

Kortom; Wat doe jij als jij deze brief zou krijgen? Aan de hand van de voornoemde case, en verschillende andere casussen, word je als deelnemer (directeur of commissaris) aan het denken gezet hoe je je verantwoordelijkheid kan nemen.

Kortom, een interactief en zeer interessant college met de laatste stand van zaken en inzichten op het gebied van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Dit college is aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering en vindt plaats op het kantoor van Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Er wordt voor gezorgd dat niemand met een lege maag naar huis gaat!

Experts

We gaan in gesprek met de experts op dit gebied van Kennedy Van der Laan: Marit van der Pool en Frits van der Woude (zie hierboven).

Marit adviseert en procedeert over beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en op het brede terrein van het verzekeringsrecht. Marit vertegenwoordigt accountants en notarissen in civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast adviseert zij verzekeraars over dekkingsvraagstukken, de interpretatie van verzekeringsovereenkomsten en het opstellen van polisvoorwaarden.

Frits is betrokken bij geschillen in “high profile” zaken. Hij is gespecialiseerd op de terreinen verzekeringsrecht, beroepsaansprakelijkheid en bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid. Hij staat advocaten en notarissen bij tegen aanspraken als gevolg van beroepsfouten. Regelmatig treedt hij op voor verzekeraars, bestuurders en commissarissen bij de grote en mediagevoelige faillissementen waarbij curatoren of de gezamenlijke aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanspreken.

Een extra dimensie brengt Martijn van Bemmel, specialist mededingingsrecht. Hij zal een case bespreken over bestuurders die geconfronteerd worden met een kartel in hun onderneming. Wat moet een bestuurder doen wanneer werknemers in het geheim prijsafspraken maken met concurrenten? Welke stappen kun en moet je zetten? De gevolgen kunnen omvangrijk zijn, van hoge boetes die leiden tot een faillissement en mogelijke gevolgen van civiele aansprakelijkheid. Hoe zit het als onder jouw verantwoordelijkheid de verboden gedragingen, wellicht buiten jouw radar, plaats vonden. Wat moet je doen of had je moeten doen?


Aanmelden

No image