Alle events
20 maart 2023

College Corporate Governance Code & IMVO wet

NCD Leden: kosteloos | Alumni: € 49,50    |    Molenwerf 16, Amsterdam

De nieuwe Corporate Governance Code en IMVO wet

Woensdag 21 december werd, na 6 jaar, de nieuwe Corporate Governance Code uitgereikt. De grote verandering in de code is Duurzame Lange Termijn Waardecreatie. Daarnaast is de code zoveel mogelijk aanvullend op wetgeving en probeert overlap te voorkomen.

Ook is er de afgelopen weken veel ruchtbaarheid en aandacht in de media geweest over de wet ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Deze aankomende wet roept veel vragen op voor de aansprakelijkheid van ondernemer, directeur of toezichthouder. Wat verandert er straks echt in de zorgplicht ketenverantwoordelijkheid?

Op maandag 20 maart organiseert NCD een College waarin de Corporate Governance Code en de IMVO wet centraal staat. Frits van der Woude, Fenna van Dijk en Marit van der Wal van onze partner Kennedy van der Laan lichten de veranderingen in de code toe en bespreken met ons de IMVO wet.

Experts

We gaan in gesprek met de experts op dit gebied van Kennedy Van der Laan: Frits van der Woude, Fenna van Dijk en Marit van der Pool.

Frits is betrokken bij geschillen in “high profile” zaken. Hij is gespecialiseerd op de terreinen verzekeringsrecht, beroepsaansprakelijkheid en bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid. Hij staat advocaten en notarissen bij tegen aanspraken als gevolg van beroepsfouten. Regelmatig treedt hij op voor verzekeraars, bestuurders en commissarissen bij de grote en mediagevoelige faillissementen waarbij curatoren of de gezamenlijke aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanspreken.

Fenna geeft leiding aan het Gezondheidszorg Team van Kennedy van der Laan.

Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Haar focus ligt hier al sinds 2013. Ze is een van de weinige advocaten in Nederland die haar achtergrond in ondernemingsrecht combineert met een volledige focus op de gezondheidszorg.

Marit adviseert en procedeert over beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en op het brede terrein van het verzekeringsrecht. Marit vertegenwoordigt accountants en notarissen in civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast adviseert zij verzekeraars over dekkingsvraagstukken, de interpretatie van verzekeringsovereenkomsten en het opstellen van polisvoorwaarden.


Aanmelden

No image