Alle events
14 november 2023

NCD Talk: Grensoverschrijdend gedrag

Deelname is kosteloos    |    Online via Teams

Tijdens de Talk op 14 november zal Mariëtte Hamer haar visie geven rondom het beleid van Grensoverschrijdend Gedrag en wat je kan doen als het gaat om cultuurverandering. Ook de inzichten die zij de afgelopen 1-1,5 jaar heeft gekregen worden tijdens de Talk belicht, wat kunnen wij hiervan leren en wat kunnen wij als leiders hiermee doen binnen onze organisatie?

Dr. Mariëtte Iris Hamer (Amsterdam, 7 juni 1958) is een Nederlandse politica die op 1 april 2022 werd aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Van september 2014 tot maart 2022 was zij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Eerder was zij van mei 1998 tot september 2014 lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid (PvdA).

/uploads/events/verticaal-portret-marie-tte-hamer.jpeg

Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet bewustwording en een cultuurverandering creëren, want intimidatie en misbruik zijn niet acceptabel.

De regeringscommissaris heeft de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Tevens zal zij als herkenbaar boegbeeld én aanjager optreden voor de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Zij zal daarover een langjarig maatschappelijk debat organiseren.

Tijdens de Talk zal Mariëtte ingaan op de twee hoofddoelen van haar opdracht, te weten:

  1. Adviseren over het beleid, gevraagd of ongevraagd. Op de werkvloer, thuis, online.

  2. Cultuurverandering, dat kan zeker niet in de drie jaar dat zij aangesteld is maar het ingang zetten ervan wel.

Belangrijk is dat er cultuurmakers en dragers zijn, hierbij hebben de cultuurmakers een grote verantwoordelijkheid om het beleid uit te dragen dat er een veilige en open cultuur ontstaat. Uiteraard zijn de cultuurdragers de bestuurders en toezichthouders van organisaties, het begint dus vooral bij onszelf.


Aanmelden

No image