Alle events
6 september 2023

College Nieuwe Vormen van Medezeggenschap

NCD Leden: kosteloos    |    Landgoed Zonheuvel, Doorn

Nieuwe vormen van Medezeggenschap

Er wordt steeds meer van ons gevraagd en de wereld om ons heen is constant in verandering. De drie grote wereld vraagstukken helpen ons om de discussie aan te gaan en ons Medezeggenschap goed voor te bereiden. De drie D’s: Duurzaamheid, Digitalisering en Demografische verschuivingen staan hierbij met elkaar in verbinding, hoe implementeer je deze in jouw organisatie?

De vraag van Duurzaamheid (SDG’s) is niet meer alleen een vraagstuk voor bestuurder of werkgever maar óók voor werknemers en daarmee dus de Medezeggenschap. Ook zij moeten zich bezighouden met C02 vraagstukken, het implementeren van SDG’s, diversiteit en inclusie. Net als de complexiteit van digitalisering. Het begrijpen van AI en algoritmes wordt steeds moeilijker. Niet alleen voor de board maar ook voor de medezeggenschap; hoe ga je hier mee om? De laatste D staat voor demografische verschuivingen; steeds meer mensen vestigen zich in Europa. Menselijk vraagstukken die effect hebben op organisaties want hoe zorgen we voor de juiste verbinding met man, vrouw, ouderen en kinderen? En welke vorm speelt de medezeggenschap hier?

Jaap Jongejan, directeur en bestuurder van SBI neemt ons in dit College mee in de nieuwe vormen van Medezeggenschap waar hij op geheel eigen wijze de verbinding maakt.

Experts

Jaap Jongejan is directeur bestuurder van de st SBI. (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie) op Landgoed Zonheuvel in Doorn. SBI is naast ‘Huis van Arbeidsverhoudingen’ ook een zgn. SDG House Hij is werkzaam in de driehoek vernieuwende arbeidsverhoudingen, sociale innovatie en arbeidsmarkt. Is bedenker van de Raad van Duurzame Medezeggenschap. Daarnaast is hij o.a. voorzitter BVMZ (branchevereniging MZ), voorzitter van de Raad van Advies van UWV Werkbedrijf en voorzitter Raad van Toezicht Binding.

/uploads/events/jaap-jongejan.jpg


Aanmelden

No image