Alle events
17 mei 2022

NCD Talks: Safe Workspace

Gratis    |    Online via zoom

Safe Workspace

Het is het gesprek van de dag; een veilige werkomgeving. In Nederland is er momenteel een #MeToo beweging aan de gang en we willen hierover graag met jullie in gesprek. We organiseren hierover een webinar met een klein aantal deelnemers in een vertrouwde omgeving. Hoe creëer je veiligheid, vertrouwen en verbinding binnen de werkomgeving!

Sprekers

Kirsten Heukels is profiler, extern vertrouwenspersoon en crisis en gijzelingsonderhandelaar. Kortom: de juiste persoon om mee over dit onderwerp te praten. Wim Beukers is CEO van Allinq (2000+ medewerkers in techniek sector). Wim vraagt zich als directeur / bestuurder oprecht af; hoe hebben wij dit geregeld? Zijn de ‘loketten’ in place maar belangrijker; is dat voldoende voor het creëren en bieden van een veilige cultuur?

Samen gaan zij in gesprek over wat veiligheid op de werkvloer betekent en hoe we dit kunnen nastreven.

Deelnemen aan deze NCD Talks

Het leek allemaal zo logisch, omgangsvormen, normen en waarden, allen netjes vastgelegd in handboeken en protocollen. Het is echter schering en inslag als het gaat om de openbaringen van grensoverschrijdend gedrag. Is dit het een wake up call voor jou als leider? Het is er zeker één voor jou als collega, partner, vader/ moeder, vriend en dus vooral als mens. Er bestaan niet alleen rechten, ook verantwoordelijkheden spelen een rol in een goed functionerende maatschappij. We dragen, als mensen, als leiders, de verantwoordelijkheid om onszelf en elkaar hierin vooruit te helpen en te ondersteunen.

Veiligheid en vertrouwen zijn als het ware smeerolie voor de samenleving: als mensen zich veilig weten en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar te doen en samen te werken. Het gevoel veilig te zijn is ook een basale menselijke behoefte.

In dit webinar gaan we in op de volgende vragen:

  1. Wat is er nu aan de hand? Waarom trekken we de verbanden naar het hele bedrijfsleven en leiderschap?
  2. Wat is sociale veiligheid, een veilige werkcultuur, veilig gedrag en andere veel voorkomende termen… en wat is het olympisch minimum wat je als werkgever/ leider/ directeur geregeld moet hebben?
  3. Hoe herken je signalen van een onveilige werkcultuur?
  4. De (externe) vertrouwenspersoon wordt nu vaak genoemd als remedie (of loket) voor meer sociale veiligheid, hoe kijk jij er tegen aan?

Kortom een openhartig gesprek waar we beperkt aantal plaatsen voor beschikbaar hebben. Meld je daarom snel aan via de NCD-app of de registratie-link van Zoom

Meer weten over Kirsten en Wim?

LinkedIn Kirsten Heukels

LinkedIn Wim Beukers


Aanmelden

No image