Alle events
21 september 2023

Weerstand in de boardroom - invited conference

Kosteloos voor leden    |    Conferentiecentrum Kaap Doorn

Weerstand in de boardroom. Op donderdag 21 september organiseren de gezamenlijke verenigingen van toezichthouders een invited conference

De conference wordt gehouden bij Kaap Doorn waar Marilieke Engbers haar inzichten zal delen over één van de lastigste kwesties waar RvC’s en RvT’s vandaag de dag mee te maken hebben: weerstand in de boardroom.

Als u zich op de bijeenkomst wil voorbereiden of meer wilt weten over de invloed van het ongezegde op de besluitvorming, en de risico’s bij de langzittende bestuurder en hoe RvC’s deze risico’s monitoren, raden wij u aan haar boek en het rapport ‘Kracht en Tegenkracht’ te lezen.

Programma:

14.30 Ontvangst
15.00 Inleiding door Marilieke Engbers
Het goede conflict is nodig in de boardroom want juist als er sprake is van diversiteit aan perspectieven kan de besluitvorming in de boardroom verbeteren. Echter, commissarissen blijken - blijkt uit onderzoek- moeite te hebben met conflicten en willen deze liever vermijden. Het gevolg is dat waar er sprake is van een meningsverschil, deze mening niet altijd geuit wordt. Het risico is dan dat er groupthink ontstaat. Hoe gaan RvC/T’s om met dit diversiteit en conflict? En wat is nodig om het goede maar scherpe dialoog wel te voeren.
16.15 pauze
16.30 Workshop in groepen bestaande uit toezichthouders van verschillende sectoren over de volgende stellingen:

  • Het is beter om niet altijd alles te zeggen wat je denkt.
  • De secretaris en controller moeten vooral loyaal zijn aan de RvC en niet zozeer aan de bestuurder als er sprake is van een conflict.
  • Het functionele conflict leidt altijd tot gedoe en kan je maar beter vermijden.
  • De mens is niet in staat om goed om te gaan met conflict. Daarvoor is de mens te emotioneel.
  • Ik ben goed in het aangaan van alle soorten conflicten.
  • Een aanpassing van de governance codes is nodig om het goede conflict en het ‘agree to disagree klimaat’ in de boardroom te realiseren.
  • commissarissen worden onvoldoende opgeleid om het conflict met elkaar goed te voeren.

17.15 Plenair gesprek naar aanleiding van de uitkomsten van de workshop
17.30 Afsluiting en borrel
18.00 Diner (facultatief)

Over Marilieke Engbers:

Marilieke Engbers is een toonaangevende autoriteit in de wereld van corporate governance en intern toezicht. Met een achtergrond in bedrijfseconomie heeft zij haar carrière gewijd aan het bestuderen van de cultuur in organisaties en de dynamiek in raden van toezicht en raden van bestuur.

Marilieke’s baanbrekende promotieonderzoek over de invloed van het ongezegde in de boardroom, heeft veel erkenning gekregen. Door dit onderzoek gaf de Autoriteit woningcorporaties gaf haar de opdracht om te onderzoeken hoe raden van commissarissen toezicht houden op de risico’s bij lang zittende bestuurders en ze wordt veelvuldig gevraagd voor het begeleiden van zowel RvC’s, RvT’s en RvB’s van verschillende sectoren en inmiddels werkt ze ook internationaal. Ze wordt ook veelvuldig gevraagd om lezingen te geven over haar werk.

Haar werk resulteerde in haar veelgeprezen rapport ‘Kracht en Tegenkracht’, dat in 2019 door de Autoriteit werd gepubliceerd, het boek ‘Onder Commissarissen, hoe het ongezegde de besluitvorming in de boardroom beïnvloedt’ dat op de short list stond voor het management boek van het jaar 2022 en een artikel in een gerenommeerd wetenschappelijk Amerikaans governance tijdschrift. Ze is bovendien ook hoofddocent van het vak strategie van de registercontrollersopleiding van de VU en hoofddocent van het vak ‘corporate governance en business ethics’ van de VU MBA leading with purpose’ en ze is lid van de adviesraad van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Details:

Datum: 21 september van 14.30 tot 18.00
Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn

Aanmelden:

Aanmelden kan per email via ncd@ncd.nl

No image