Bestuurslid NCD Academy & Services

Laatste update: 10 april 2024

Bestuurslid NCD Academy & Services

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – NCD - is op zoek naar een betrokken bestuurslid Academy & Services.

NCD in het kort

NCD is een vereniging van actieve leden met een eindverantwoordelijke functie als directeur, DGA of een toezichthoudende functie. Wij geloven dat een betere wereld begint bij beter leiderschap. NCD wil daarom actief bijdragen aan vernieuwd leiderschap in Nederland; divers, inclusief, empathisch, digitaal-bewust en rekening houdend met volgende generaties. Door samen en interactief te leren, reflecteren en elkaar te inspireren is NCD al meer dan 70 jaar hét platform voor leiderschap en toezicht in Nederland en de spreekbuis van bestuurders in de publieke discussie over ondernemingsbestuur, -cultuur en governance.

Het bestuur

Het bestuur van het NCD opereert als team en de leden vullen elkaar aan. Daarnaast heeft ieder lid een eigen rol, met specifieke kennis, taken en aandachtsvelden, zoals financiën, opleidingen & services en community management. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de kaders van het te voeren (meerjaren)beleid. De directeur werkt met het bureau de door de ALV goedgekeurde kaders het jaarplan en strategie uit. Het bestuur houdt intern toezicht op de uitvoering van overeengekomen activiteiten en onderhoudt contact met de leden. Extern legt en onderhoudt het bestuur contacten met de diverse stakeholders. E.e.a. is onder meer vastgelegd in de statuten en een directiereglement. Elk bestuurslid onderschrijft de Code of Conduct van NCD en het protocol Goed Bestuur.

Het bestuur bestaat statutair uit vijf maar nu uit drie leden: Paul Geraeds (voorzitter), Marjolijn Feringa (vice-voorzitter) en Luc van Bussel. De benoeming van Sander Boomman wordt als beoogd 4e bestuurslid financiën voorgelegd aan de ALV van 12 juni. Alle bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij ten minste twee/derde meerderheid van de aanwezige stemmen benoemd voor een periode van vier jaar. Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van het bestuur is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende periode van weer vier jaar.

Profiel Bestuurslid Academy & Services

Je kent en houdt van de democratie en dynamiek van een vereniging. Toegevoegde waarde leveren aan de leden en community vormt hiervoor de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners, vakexperts en andere stakeholders onderdeel van onze community.

NCD Academy is een succesvolle en door de markt gewaardeerde activiteit van het NCD. De rol van bestuurslid Academy & Services is die van het uitbouwen van het opleidingen portfolio en het bewaken van de hoge kwaliteit met een ondernemende (commerciële) geest. Ons nieuwe bestuurslid heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring in het opleidingen veld, het liefst bij een commerciële leiderschap- en/of governance-opleider. Je kent en houdt van, de democratie van de vereniging; toegevoegde waarde leveren aan leden is de basis. Naast leden zijn er ook alumni, volgers, partners en andere stakeholders onderdeel van onze community. Je hebt ervaring met het besturen van een dergelijke pluriforme en volatiele entiteit, mede door een hecht en uniek netwerk.

Kwetsbaar en transparant durven zijn nemen hierbij een belangrijke plaats in. Binnen de transitie van een besloten vereniging naar open community wordt een nieuwe meerjarenstrategie en bijpassende structuur uitgezet. Daarbinnen ga je aan de slag om een passend opleidingen portfolio en diensten te ontwerpen en te implementeren. Wij zoeken een persoonlijkheid die hiermee wil bijdragen aan meer toegevoegde waarde voor de community voor modern leiderschap en toezicht in Nederland.

Je kent leiderschap en toezicht vanuit je eigen achtergrond, weet effectief te communiceren, bent bestuurlijk ervaren, energiek, daadkrachtig en vooral verbindend met reflectief vermogen. Kennis en ervaring met verenigingen en transities is een pré. Een stevig netwerk in het bedrijfsleven dat je wilt en kunt inzetten strekt tot aanbeveling. Wij streven naar diversiteit en inclusie. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

Kennis en ervaring

 • Affiniteit/ervaring met het doel van NCD;
 • Bestuurlijke ervaring: directeur, bestuurder en/of toezichthouder;
 • Affiniteit met hoogkwalitatieve dienstverlening in opleidingen, zowel qua
  1. Didactiek
  2. Commercieel en dienstverlenend proces
  3. Selecteren en beoordelen van de docenten
 • Ervaring met huidige manieren van leren, innovatie en procesbesturing in opleidingenwereld;
 • Gevoel bij de thema’s in bestuurskamers en bij commissarissen;
 • Ervaring met organisaties in verandering is een pré.

Persoonskenmerken

 • Initiatief nemend, inspirerend, dienstbaar en hands-on mentaliteit;
 • Betrokken en integer;
 • Transparant zijn en ook kwetsbare zaken met elkaar durven delen en oppakken;
 • Als persoon communicatief, teamspeler, verbindend, vernieuwend, empathisch;
 • Je hebt relativeringsvermogen en humor.

Investering en beloning

Een prachtige betekenisvolle rol waarin impact wordt gerealiseerd om leiderschap en toezicht in Nederland te versterken met de kenmerken:

 • Dagdeel per week beschikbaar;
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij NCD evenementen zoals de Dag van de Commissaris en Masterclasses;
 • Kunnen bijdragen aan beter leiderschap en toezicht;
 • Deel uitmaken van inspirerende netwerken zoals ecoDa;
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding en upgrade naar premium lidmaatschap NCD

Procedure

Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot uiterlijk 1 juli a.s. melden bij Esther de Jong, directeur NCD ( estherdejong@NCD.nl ). Je sollicitatie bevat minimaal een motivatiebrief en actueel cv.

Alle reacties worden beoordeeld door de Voordrachtscommissie. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Voordrachtscommissie. Maximaal twee kandidaten worden uitgenodigd voor kennismaking met het bestuur. Er wordt één voorkeurs kandidaat ter benoeming aan de eerstkomende ALV voorgedragen.

Een VOG en een check door een onafhankelijk bureau op cv, credentials, referenties en mogelijk strijdige belangen, kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je vrijblijvend van gedachte wisselen over de functie of heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met Dick van Kooten, voorzitter van de Voordrachtscommissie dvankooten@vitaalbrein.nl of Paul Geraeds, voorzitter NCD paulgeraeds@ncd.nl

No image