Een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid

CSRD

Artikel    |    16 april 2023    |    5 minuten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp voor organisaties wereldwijd. Het besef dat bedrijven niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun financiële prestaties, maar ook voor hun impact op mens, milieu en maatschappij, heeft geleid tot de ontwikkeling van Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) en duurzaamheidsrapportage.

Afgelopen november is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) formeel geadopteerd door het Europees Parlement. De CSRD schrijft voor dat alle grote ondernemingen vanaf 2024/2025 jaarlijks verplicht moeten rapporteren op duurzaamheidsbeleid- en resultaten, aan de hand van een bindende rapportagestandaard: de ESRS.

In deze blog bespreken we wat de CSRD voor met name grotere organisaties betekent en welke stappen zij zullen moeten gaan nemen om aan deze nieuwe standaard te voldoen.

Nieuwe wijzigingen op de ESRS-standaard voorgesteld

Recent heeft onze partner Grant Thornton een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de CSRD grote veranderingen met zich meebrengt voor duizenden bedrijven. De CSRD stelt duurzaamheidsrapportage verplicht voor organisaties van een bepaalde omvang, en dit brengt aanzienlijke implicaties met zich mee.

Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. De richtlijn heeft als doel kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten, en zo de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse klimaatakkoord te ondersteunen. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2024/2025 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting.

Op 9 juni 2023 kwam Europa met een update aan de rapportagestandaard ESRS, die tegemoetkomt aan de feedback uit de markt over de hoeveelheid en zwaarte van de verplichte transparantievereisten. De huidige update stelt daarom verlichting van de verplichting voor op sommige punten en een verruiming van de ‘infasering’. Dat betekent dat bedrijven op bepaalde punten meer tijd krijgen om data op orde te krijgen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen vind je in dit artikel van Grant Thornton.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze NFRD kwam in 2018 van kracht en schrijft voor dat bedrijven van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit.

Met de CSRD wordt de scope van bedrijven die moeten rapporteren aanzienlijk verruimd. Deze geldt namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
    
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
    
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.
    

In lijn met de NFRD moesten al zo’n 100 Nederlandse bedrijven (12.000 in Europa) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties; met de CSRD gaat deze verplichting voor zo’n 50.000 bedrijven in Europa gelden.

De impact op grote organisaties

Met name grote organisaties worden sterk beïnvloed door de CSRD. Voor deze bedrijven betekent de CSRD vaak dat zij hun duurzaamheidsrapportageprocessen en -systemen moeten herzien en upgraden om aan de nieuwe vereisten te voldoen. Het is essentieel dat zij de benodigde middelen, tools en expertise inzetten om nauwkeurige en uitgebreide rapportage te waarborgen. Het rapporteren van niet-financiële prestaties wordt een integraal onderdeel van het bredere zakelijke rapportageproces.

Om aan de CSRD te voldoen, moeten grote organisaties een aantal belangrijke stappen nemen. Ten eerste is het van cruciaal belang dat zij een duidelijke visie en strategie voor duurzaamheid ontwikkelen en deze integreren in hun bedrijfsmodel en langetermijnplanning. Duurzaamheid moet als een kernwaarde worden beschouwd en moet doordringen in alle bedrijfsactiviteiten.

Ten tweede moeten organisaties investeren in duurzaamheidsrapportagesystemen en -processen. Dit omvat het identificeren van relevante prestatie-indicatoren (KPI’s) voor niet-financiële aspecten en het implementeren van systemen om gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Het waarborgen van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gerapporteerde informatie is van cruciaal belang om het vertrouwen van stakeholders te behouden.

Ten derde moeten organisaties ervoor zorgen dat zij over de juiste expertise beschikken om duurzaamheidsvraagstukken effectief aan te pakken. Dit kan inhouden dat interne medewerkers worden opgeleid of dat externe adviseurs worden ingeschakeld om te helpen bij het opstellen van duurzaamheidsstrategieën, het beheren van risico’s en het uitvoeren van audits.

Tot slot is transparantie van vitaal belang. Organisaties moeten hun duurzaamheidsrapporten openbaar maken en communiceren met stakeholders, waaronder investeerders, klanten, medewerkers en de bredere samenleving. Het opbouwen van vertrouwen en de toewijding aan duurzaamheid zullen een cruciale rol spelen bij het succes van organisaties in het CSRD-tijdperk.

CSRD als kans

Met de invoering van de CSRD wordt duurzaamheidsrapportage een verplichting voor duizenden bedrijven, met name grote organisaties. Het voldoen aan deze nieuwe standaard vraagt het nodige werk.

Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton sinds 2019. Ze zegt over de CSRD: “Raak niet al te veel in paniek over al die pagina’s juridische tekst. Want ja, het is veel, maar het is ook te doen. Ons advies is ook om het zo in te steken dat het bruikbaar wordt, informatie die je helpt om je bedrijf te sturen in een snel veranderende wereld.”

De CSRD biedt organisaties de kans om duurzaamheid te verankeren in hun bedrijfsmodel en zo positieve impact te genereren voor mens, milieu en maatschappij. Door proactief te reageren op deze veranderingen, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook een bron van inspiratie en vooruitgang worden in de overgang naar een duurzame en regeneratieve toekomst.

Hoe ga je hiermee aan de slag?

Om als leider goed voorbereid te zijn op de vereisten die CSRD aan jouw organisatie stelt, organiseert NCD Academy in samenwerking met Grant Thornton de leergang Sustainable Boardrooms.

In deze leergang staan vooral de uitdagingen en vragen van grote organisaties centraal. Hierin krijg je de tools om de juiste duurzaamheidsstrategie voor jouw organisatie te ontwikkelen. In de leergang werken we aan de vertaling van jouw strategie naar actie en focuspunten, het meten van impact, transparant communiceren over behaalde resultaten en het borgen van realisatie binnen jouw organisatie.

Het geeft jou als commissaris of directeur inzicht en de juiste handvatten om jouw organisatie strategisch te verduurzamen en daardoor je toekomstbestendigheid te vergroten.

Kijk hier voor meer informatie over Sustainable Boardrooms.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image