Actueel

Dialoog in het publieke domein

Artikel    |    12 april 2019    |    2 minuten

Nederland luidt de noodklok: ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat het land de verkeerde kant opgaat. Het antwoord? De dialoog.

Maar hoe breng je mensen met elkaar in gesprek als de mening al stevig heeft post gevat? Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt ieder kwartaal burgerperspectieven en rapporteert de trend. Een groeiend percentage ervaart tegenstellingen en conflicten. Tussen arm en rijk, hoog -en laagopgeleiden, allochtonen en autochtonen, tussen mensen met verschillende politieke opvattingen. Maar liefst 40 procent beleeft dit ook voor wat betreft jong en oud en werkgevers en werknemers. Er zit een opmerkelijke toename in zorgen over de manier van samenleven, immigratie en integratie. Toch willen we een democratische samenleving en organisaties waarin personeel meedenkt en eigenaarschap beleeft.

Wat kan je als bestuurder eraan doen? Hoe breng je nu het midden en de uitersten in organisaties en in de omgeving van organisaties met elkaar in gesprek. Een gesprek dat leidt tot collectieve wijsheid in plaats van tegenstellingen en conflicten.

Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie, heeft in haar periode als filosoof des vaderlands ervaring opgedaan met de werking en ontbreken van discipline, in dit geval gespreksdiscipline. Als programmamanager ‘Democratie in actie’ van het VNG ontwikkelde ook Frank Speel hier inzichten over.

NCD is mede-initiatiefnemer van Dialoogplein Nederland en nodigt haar leden uit op 22 mei met input van Marli Huijer en Frank Speel in dialoog te gaan. Hoe komen we in onze samenleving in gesprek wanneer meningen sterk verschillen? Lees meer over het programma en schrijf je in individueel of op een teamtafel. Kan je niet maar wil je de dialoog wel stimuleren teken het Dialoogmanifest.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image