Actueel

Effectief aan de slag met diversiteit en inclusie

Artikel    |    21 maart 2023    |    3 minuten

Donderdag 16 maart waren Nicole Böttger en John van Hoof te gast bij de NCD Talk ‘Effectief aan de slag met diversiteit en inclusie’ (D&I).

Nicole is Product Owner Diversity & Inclusion bij ABN AMRO. John is voorzitter van de Raad van Bestuur bij CSU.

Nicole: “Diversiteit en inclusie worden wel op de volgende manier omschreven: diversiteit gaat over de medewerkerspopulatie, mensen krijgen een plek aan tafel. Bij inclusie wordt de vraag gesteld of medewerkers zich thuis voelen binnen de organisatie. Belonging gaat een stap verder: er wordt ook naar je geluisterd.”

De belangrijkste lessen uit deze Talk: Je kunt binnen D&I kijken naar verschillende aspecten, bijvoorbeeld gender, cultuur, jongeren en leeftijd.

Nicole vertelt dat men bij ABN AMRO naar culturele diversiteit in breedste zin van het woord kijkt. Collega’s met westerse achtergronden haalden makkelijk de top, bij mensen met een niet-westerse achtergrond ging dat niet snel genoeg. Het doel is dat 13% van de top bestaat uit mensen met een niet-westerse achtergrond, dat komt overeen met de verhouding in de Nederlandse samenleving.

John benadrukt dat het belangrijk is om met elkaar het goede gesprek te blijven voeren. Bij CSU is leeftijd een belangrijk aspect binnen D&I. Een voorbeeld is Jong CSU en Jong T-zorg, voor medewerkers onder de 35 jaar. “Deze generatie is opgegroeid met het besef dat het normaal is om je mening te delen. Die vinden het ook normaal dat ze op de werkvloer hun mening mogen geven. Dat is binnen conservatievere omgevingen niet altijd gebruikelijk. Wij nodigen ook jongeren uit om presentaties te geven aan onze top-200 voor grotere bewustwording onder het management,” aldus John.

Om het management te ‘challengen’, heeft ABN AMRO een ‘future board’.

John: “Op vacatures moeten we de kwalitatief juiste persoon vinden voor een functie, dat staat bij mij altijd voorop.”

Nicole: “Wij kijken naar complementaire teams, dat is voor ons heel belangrijk.”

De communicatie wordt beter als zowel masculiene als feminiene waarden vertegenwoordigd zijn in een team. Een divers team is echt niet makkelijk, je bent soms langer bezig, maar de uitkomst is beter, vertelt Nicole.

De invloed van verschillende culturen in teams zorgt voor verrijking van je waarden en normenkader.

We sloten de Talk af met een vooruitblik naar de komende jaren en adviezen van Nicole en John voor toezichthouders:

John adviseert toezichthouders om periodiek een D&I expert uit te nodigen tijdens een RvC vergadering voor een verdiepend gesprek en om de stand van zaken en ontwikkelpunten te bespreken. Dit geeft inzicht in hoe serieus de directie dit onderwerp neemt. Dit hoor je als toezichthouder te toetsen.

Deze Talk heeft laten zien hoe breed en divers het onderwerp diversiteit en inclusie is. Iedereen kan ermee aan de slag, ongeacht de grootte van de organisatie of de invalshoek die je kiest.

Je kunt deze NCD Talk terugkijken via deze link.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image