Actueel

De Ervaring van Koenraad van Hasselt

Categories    |    7 januari 2020    |    4 minuten

Tot nu toe vervulde Koenraad van Hasselt altijd bestuurlijke functies, in zijn loopbaan en als nevenactiviteiten.

Ook zijn werk als Directeur Communicatie bij TenneT ligt in die lijn. Datzelfde werk gaf hem ook een goed zicht op de governance dynamiek. Dat boeide hem. De rol van toezichthouder ziet hij als een mooie volgende stap. Een stap die hij graag goed toegerust wil maken. Reden waarom hij koos voor Governance Essentials. Koenraad van Hasselt kijkt met veel plezier op de leergang terug. Dat kwam met name door de opzet van het programma. ‘Er zijn allerlei onderwerpen de revue gepasseerd waar je echt inzicht in moet hebben bij toezicht.’ Dat gebeurde op een manier die hij prettig vond: strategisch, met een zekere afstand. ‘Het abstractieniveau was heel goed. We werden niet vermoeid met onnodige details. Er werd terecht uitgegaan van de bagage die wij als deelnemers al in huis hadden. Er werden in korte tijd een paar managementmodellen doorheen gejaagd om oude kennis weer even op te frissen, zodat we een prima vertrekpunt hadden voor waar het echt over moest gaan.’

Ook de onderwerpen waar hij minder mee had, zoals financiën en IT, bleken door die aanpak verrassend interessant. ‘Ik ben meer van de letters dan van de cijfers. Toch waren ook dat leuke sessies door de gekozen invalshoek. Het ging niet over het lezen van de balans of over technische details, maar bijvoorbeeld over de toets die je als commissaris een organisatie mag of moet opleggen over genomen beslissingen en een gekozen koers. Dat maakte het ook voor mij, als niet-financiële man, interessant.’

Verrassend

De meeste zaken die aan de orde kwamen, had Koenraad in zijn werk al voorbij zien komen. Maar wat hij verrassend vond, was hoe dingen bij elkaar kwamen. ‘Juist doordat alles met een zekere distantie werd gebracht en we als het ware boven de materie hingen, zag ik verbindingen die ik niet had gezien toen ik er operationeel mee te maken had en tussen zat. Daardoor zijn een paar keer puzzelstukjes op hun plaats gevallen.’

Ook werd hij zich meer bewust van het verschil tussen besturen en toezichthouden en de grote valkuil van toezicht. ‘Ik zit als directeur communicatie geregeld denkbeeldig op de stoel van mijn CEO en een beetje op de stoel van de voorzitter van de RvC. Dat is prima in mijn functie, maar als toezichthouder mag je dat nooit doen. Je moet je voor kunnen stellen waar een bestuur mee zit, maar je zult altijd afstand moeten houden en de spiegel blijven voor houden. Dat past bij deze rol, en daar werden we in de leergang steeds op een plezierige manier aan herinnerd.’

Profijt

Hij heeft nu de bagage in huis waar hij naar op zoek was. En hoewel hij nog geen toezichthouder is, heeft hij ook in zijn huidige functie al profijt van de leergang. Zo kijkt hij nu meer ook met een governance bril naar wat er in zijn organisatie gebeurt. Dat zorgt voor een bredere blik. ‘Ik heb al diverse malen zaken vanuit governance-perspectief gesignaleerd, waar ook degenen die ervoor doorgeleerd hebben, de wenkbrauwen bij fronsten. Dat werd dan even uitgezocht.’

De winst van de leergang zit ook in de relationele sfeer. ‘We vormen als deelnemers een hechte groepje. In de WhatsApp-groep delen we onze ambities met elkaar en houden we elkaar scherp. Als ik iets nodig heb zal ik niet aarzelen om contact met mijn medecursisten op te nemen. En op bijeenkomsten van de NCD kom ik altijd wel een paar mensen tegen uit de leergang. Dat is dan altijd een plezierig weerzien.’

Vak

Wat hem het meest is bijgebleven is de les dat toezichthouden een vak is. ’Ik herinner me een sessie waar een zeer ervaren commissaris kwam vertellen hoe het ook mis kan gaan. Hij vertelde over een fraudezaak waar hij als commissaris mee te maken kreeg, en hoe ingrijpend dat voor hem was. Dat verhaal heeft mij echt aangegrepen, omdat duidelijk werd wat een enorme impact zoiets kan hebben. Daardoor realiseerde ik me terdege dat een toezichthoudend functie niet iets is wat je even ‘erbij doet’, maar wat serieuze verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Toezichthouden is echt een vak. Belangrijk dus om daar goed voor toegerust te zijn.’

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image