Actueel

‘Meer vrouwen in bestuur en toezicht’

Artikel    |    2 juli 2018    |    3 minuten

Ruim één op de vijf grote ondernemingen in Nederland kent een diverse samenstelling in het bestuur.

Momenteel is bijna 16 procent van alle topbestuurders vrouw, een geleidelijke toename in vergelijking met de afgelopen jaren, toont de studie Diversiteit in de Boardroom 2018.

Sinds 2017 is de Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur van kracht voor grote Nederlandse bedrijven. Een minimum zetelverdeling van 30% is daarbij de doelstelling. Dit streven wordt nog niet gehaald. Wel maken steeds meer grote bedrijven de stap naar een divers bestuur. Zo heeft ruim één op de vijf grote bedrijven (23,1%) een bestuur waar minstens één vrouw in zetelt.

Overheid versus Transport

De (semi)overheid kent momenteel de meeste diversiteit in het bestuur. Binnen deze sector wordt bijna één op vier topposities in het bestuur (24,5%) door een vrouw ingevuld. Cultuur, sport en recreatie (23,1%) en Landbouw (19,2%) horen bij de koplopers. Alle sectoren in Nederland laten de afgelopen tien jaar een toename zien van het aantal vrouwen in het topbestuur. Transport & Logistiek en Industrie (beide 13,7%) behoren tot de sectoren die achterlopen als het gaat om vrouwen op topposities in het bestuur. De Bouw (9,2%) is nog steeds hekkensluiter.

Toezicht minder divers dan bestuur

Het toezicht (commissarissen) bij grote Nederlandse bedrijven is minder divers dan het bestuur. Op dit moment is ruim één op de tien toezichthouders (13,1%) vrouw, waarbij aangetekend moet worden dat in de afgelopen toen jaar het percentage vrouwen in het toezicht met ruim vijf procent is gestegen. Het aandeel vrouwen in het toezicht mag dan iets lager liggen dan in het bestuur, de diversiteit groeit procentueel sneller dan het bestuur. Op dit moment heeft bijna één op de drie bedrijven (29,2%) een toezicht dat bestaat uit minstens één vrouw. Omgekeerd betekent dit dat zeven op tien bedrijven een raad van toezicht hebben die bestaat uit alleen maar mannen.” Tien jaar geleden gold dat nog voor acht op tien bedrijven.

Charter Talent naar de Top

In de Monitor Talent naar Top, die in dezelfde week is verschenen, staat dat organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat 30% topvrouwen wel haalbaar is. “Als je je je maar langdurig committeert aan diversiteitsbeleid. Met 36,9% vrouwen in de raad van commissarissen en 27,2% vrouwen in de raad van bestuur blijken zij opnieuw koplopers in Nederland”, staat in het onderzoek. Het succes van het charter leidt ertoe dat het nu ook ingezet wordt voor meer culturele diversiteit aan de top. De pilot is al van start.

Eind 2017 hebben de charterorganisaties gemiddeld 27,2% vrouwen in de rvb. Dat is hoger dan het aandeel vrouwen in de top in zijn geheel (23,6%). Het percentage vrouwen in de rvc is met gemiddeld 36,9% nog veel hoger. In de raad van toezicht (rvt) zitten relatief nog meer vrouwen: gemiddeld 38,5%. In vergelijking met 2016 is bij charterorganisaties vooral het aandeel vrouwen in de rvb toegenomen, namelijk met 3,8 procentpunt. Het aandeel vrouwen in de rvc is ook gestegen, met 2,5 procentpunt. Dat is in beide gevallen meer dan vorig jaar. Ook het aandeel vrouwen in de rvt is met 3,4 procentpunt meer gestegen dan vorig jaar.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image