Actueel

MVO Nederland - onze ambitie en samenwerking met NCD

Nieuws    |    20 juni 2024    |    5 minuten

Graag neemt MVO Nederland de gelegenheid kort te vertellen over ons partnership met de NCD, onze ambitie en wat we doen om die te bereiken. We kijken uit naar onze samenwerking!

Ons partnerschap
Tijdens de Dag voor leiderschap kondigden NCD en MVO Nederland hun partnership aan. Onze organisaties zijn beiden huis voor bedrijven die toekomstbestendig willen ondernemen: dat zijn jullie! We delen kennis, ervaring en inspiratie zodat commissarissen, bestuurders, toezichthouder of directeuren zijn toegerust op een belangrijke taak: het verduurzamen van je organisaties.

Onze ambitie
MVO Nederland is het bedrijvennetwerk voor duurzame ondernemers. Ons doel: samen zo snel mogelijk de nieuwe economie bereiken. Maar wat is dat nu, die nieuwe economie? Voor ons is dat een economie binnen de grenzen van natuur en maatschappij. Dat betekent onder meer een circulaire economie, zonder verspilling van grondstoffen. Dat betekent met transparante ketens, en gebruikmakend van groene energie. Dat betekent een economie waarin iedereen mag meedoen. We hebben zeven thema’s benoemd.

Biodiversiteit: herstel van natuurlijke rijkdommen
Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten en mensen zijn van elkaar afhankelijk. Deze wederzijdse afhankelijkheid noemen we biodiversiteit. Als er te veel soorten verdwijnen stort dit kaartenhuis in. Voor bedrijven betekent dat nu dat je de schade die je met activiteiten toebrengt aan de natuur minimaliseert – in binnen- en buitenland. Én dat je de natuur integraal meeneemt in je bedrijfsvoering en beleidskeuzes.

Circulaire economie: oneindig gebruik van grondstoffen
Grondstofvoorraden zijn niet onuitputtelijk. Daarom is de nieuwe economie circulair: de waarde van materialen en grondstoffen blijft behouden. Bedrijven verlengen de levenscyclus van producten en maken zich stap voor stap minder afhankelijk van vervuilende, virgin grondstoffen.

Echte prijzen: de vervuiler betaalt
Een effectieve methode om duurzaam ondernemen aantrekkelijker te maken dan niet-duurzaam: reken de maatschappelijke en milieukosten mee in je verkoopprijs en je investeringsbeslissingen. Het betalen van een CO2-prijs voor je uitstoot is het bekendste voorbeeld. Echte prijzen maken vervuilende producten en diensten duurder. En schone voordeliger.

Groene energie: stop de opwarming
In 2050 hebben we een volledig duurzame energievoorziening. Dit betekent dat bedrijven hun fossiele energievoorziening afbouwen en voor honderd procent overstappen op groene energie.

Inclusief ondernemen: iedereen doet mee
Bedrijven in de nieuwe, duurzame economie dragen actief bij aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: iedereen die wil, kan meedoen én in het eigen levensonderhoud voorzien. Je biedt mensen gelijke kansen, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, nationaliteit, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Je beloont en behandelt mensen gelijk en geeft ze gelijke toegang tot zekerheid van werk.

Nieuwe rijkdom: een andere kijk op waarde
Nieuwe rijkdom is misschien wel de belangrijkste van onze zeven thema’s. En het is ook de meest uitdagende. Het vraagt namelijk een fundamenteel andere manier van kijken naar je rol in de samenleving. In de nieuwe, duurzame economie streven bedrijven niet alleen naar financiële waarden, maar juist ook naar waarde voor natuur en maatschappij. Dit houdt allereerst in dat je je impact daarop weet én meet. Niet voor niets is er steeds meer wet- en regelgeving die dit van bedrijven vraagt. Transparante ketens: wereldwijde verantwoordelijkheid Duurzaam ondernemen gaat niet alleen over je eigen bedrijf. Het gaat ook over je (inter)nationale keten. Werken aan dit thema betekent dat je transparant bent over de impact die je bedrijfsactiviteiten maken op mens en milieu – in Nederland, maar juist ook elders ter wereld. En dat je de risico’s in jouw toeleveringsketen, productieproces en keten identificeert, voorkomt, vermindert of herstelt.

Deze thema’s zullen we de komende tijd nader bij jullie introduceren. Om bij te houden hoe ver we op weg zijn geven we jaarlijks de Nieuwe Economie Index (NEx) uit. Wat doen we om bedrijven te helpen? Om de nieuwe economie te bereiken stimuleren en ondersteunen wij bedrijven om hieraan bij te dragen. Daarnaast sporen we de overheid aan om duurzaam ondernemen de standaard te maken. MVO Nederland heeft drie kernactiviteiten:

Het bedrijvennetwerk
Met zo’n 2.000 partners zijn we het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Europa. Ongeveer 70 procent is mkb. Ook zijn meer dan 150 grote bedrijven aangesloten. De sectoren agrifood, chemie, gebouwde omgeving, textiel en zorg hebben een eigen netwerk. Deze sectornetwerken werken ook regelmatig met elkaar samen. Ook is er een samenwerkingsverband met alle drinkwaterbedrijven en waterschappen (blauwe netten) en de infrabedrijven (groene netten).

Projecten
Langdurig of kortlopend: MVO Nederland werkt met partners uit het netwerk aan projecten om innovaties te onderzoeken en ontwikkelen. De succesvolste initiatieven maken we groter, de lessen die we leerden delen we. Veel van de projecten voeren we uit met of in opdracht van samenwerkingspartners, financiers of ministeries. Hiervoor organiseren we veel bijeenkomsten - van beginner tot gevorderd - op de onderwerpen die op dat moment actueel en relevant zijn binnen de nieuwe economie. We hebben een uitgebreide set stappenplannen, tips en tools die jullie kunnen gebruiken om zelf mee aan de slag te gaan.

Vertegenwoordiging in de politiek
Op dit moment zijn nog te veel wetten en regels ingericht in het voordeel van bedrijven uit de oude economie. Onze public affairs-activiteiten moeten duurzaam ondernemen aantrekkelijker en eenvoudiger maken.

Wil je weten hoe jouw bedrijf scoort op de nieuwe economie? Dan kun je de NEx scan invullen. Na de 21 vragen ontvang je meteen jouw rapport met waar je staat en welke mogelijkheden er ter beschikking staan om dichter bij de Nieuwe Economie te komen. Tip: vraag nog twee andere collega’s om dit in te vullen. De verschillen leveren altijd interessante gespreksstof op.

Bijdrage door
Lotte Enting - Relatiemanager MVO Nederland

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image