In samenwerking met Ixly en Erasmus Universiteit

De uitslagen van het Nationaal Leiderschapsonderzoek

Artikel    |    8 april 2022    |    2 minuten

Tijdens de Dag van het Leiderschap, op 7 april, werden de resultaten gepresenteerd van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2022.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD).

In dit onderzoek geeft 97% van de ondervraagden de voorkeur aan een transformationele leiderschapsstijl. Leidinggevenden met een transformationele leiderschapsstijl zijn erop gericht medewerkers te inspireren om een groter doel na te streven. Deze leiders spelen in op de behoeften van medewerkers en stimuleren ze zichzelf te ontwikkelen.

Verder valt het op dat Nederlandse leiders dominanter zijn, vaker de leiding nemen en vaker invloed willen uitoefenen op de omgeving. Ze stellen zich onafhankelijk op, willen uitblinken in wat zij doen, staan graag op de voorgrond en hebben meer zelfvertrouwen. Ook zijn zij meer gedreven, hebben ze vaker energie om veel te doen en houden ze van veranderingen en nieuwe uitdagingen. Leiders die meer gedreven zijn om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te blijven ontwikkelen zijn effectiever zijn in de leidersrol. De resultaten laten ook zien dat mannelijke en vrouwelijke leiders meer gelijk zijn aan elkaar dan dat ze van elkaar verschillen. Ze schatten zichzelf bijvoorbeeld even hoog in wat betreft hun werkprestaties en leiderschapseffectiviteit.

Belangrijke leiderschapsthema’s

Persoonlijk leiderschap, het ontwikkelen van managementteams en de wendbaarheid van de organisatie zijn belangrijke thema’s voor Nederlandse leiders. De meeste leiders zijn het erover eens dat een duurzame maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering de komende drie jaar het belangrijkste thema zal worden. Een betere wereld begint bij goed leiderschap. Tijdens de Dag van het Leiderschap op 7 april (georganiseerd door de NCD) werd er uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leiderschap en toezicht.

Download de resultaten van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2022.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image