College door Jort Verhage en Luc van Bussel

Next Level Leadership

Artikel    |    7 juni 2022    |    4 minuten

Op 28 maart gaf Jort Verhage samen met Luc van Bussel een college bij de NCD over Next Level Leadership. Jort omschrijft zichzelf als de eerste, echte, erkende Hofnar. Zijn doel is om de stem van jongeren breed te vertegenwoordigen bij verschillende organisaties. Luc is multi-ondernemer, hospitality expert en heeft onlangs weer een prijs binnen gehaald van ‘The Great Place to Work’.

Anders kijken

Wat opvalt, is de onbevangen blik van jongeren. Daar zit een enorme vindingrijkheid in, hoe zie jij dit?

Jort: “Jongeren zeggen wat ze denken en voelen. Zonder belang. In vrijheid. Hoe kan het bijvoorbeeld dat jongeren geen politieke spelletjes durven te spelen?”

Luc:“Het is belangrijk dat we juist in deze tijd de jongere en oudere generaties met elkaar verbinden, ook binnen organisaties. Beide groepen kunnen veel van elkaar leren. Door echt de verbinding aan te gaan en oprecht met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we voorbij vooroordelen en cliché’s tot beter begrip en inzicht komen.”

Jort: “In de ogen van het senior management is de jongere generatie een verwende generatie. Blijft dat beeld overeind als jong en oud een oprecht gesprek met elkaar aangaan? Zijn de meeste jongeren echt ‘verwend’, of hebben ze een andere visie op werken, leiderschap en management?”

Luc beaamt dit, de huidige tijd kent specifieke uitdagingen en juist daarom raadt hij aan het gesprek aan te gaan.

Leren door vallen en opstaan

De puberteit krijgt soms een negatief stempel. Het is voor jongeren een periode waarin ze groeien, leren door vallen en opstaan. In de puberteit gaat iemand aan zijn eigen normen en waarden werken. Ze zoeken lessen bij anderen. De vele discussies die er kunnen zijn is niets ander het botsen van overtuigingen.

Jort en Luc zijn het unaniem eens over het advies aan zowel de jongere als oudere generaties binnen organisaties: Ga het gesprek samen aan. Deel lessen. Durf eerlijk te zijn en je kwetsbaar op te stellen. Oprechte gesprekken zijn cruciaal om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd.

Een hoger doel is belangrijk

We zien steeds meer dat het voor jongeren belangrijk is dat hun werk een hoger doel heeft, dat de organisatie waar ze werken een voor hun relevante ‘purpose’ heeft. Jort wat is dat?

Jort: “Waarde toevoegen en maatschappelijk relevante impact maken worden soms zelfs belangrijker gevonden dan een zo hoog mogelijk salaris. Een advies dat ik aan bedrijven zou geven is: laat het eerste gesprek in een sollicitatieprocedure altijd voeren door medewerkers van dezelfde leeftijd, ze zitten veel sneller op één lijn.”

Productieve tegenspraak

Jort biedt vanuit zijn bedrijf De Hofnar tegenspraak binnen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Daarin vertegenwoordigt hij de stem van jongeren. Volgens Jort wordt het perspectief van jongeren ondergewaardeerd.

Het doel van de productieve tegenspraak van De Hofnar is het creëren van bewustwording en verbinding, met name gericht op hoe de organisatie omgaat met feedback, tegenslagen en reflectie. Als een hofnar met een organisatie samenwerkt, dan loopt hij/zij mee met alle afdelingen, om het echte verhaal te horen.

De samenwerking tussen hofnar en een organisatie heeft altijd als doel: een meer open en transparante cultuur te ontwikkelen, waarin iedereen kan zeggen wat hij/zij denkt en voelt. Iedereen zou een hofnar moeten hebben vindt Jort.

Niet alles is generatie gebonden

Hoewel het zinvol kan zijn om naar verschillen tussen en binnen generaties te kijken, zijn niet alle wensen en voorkeuren aan een bepaalde generatie te relateren.

Luc: “Hoe jongeren ‘gemanaged’ willen worden, lijkt niet gebonden te zijn aan een generatie. Dit lijkt meer gerelateerd te zijn aan iemands karakter. De ene persoon vindt het fijn om in een relatieve mate van vrijheid te werken, de ander vindt het prettiger om heldere kaders en instructies te volgen. Staan zowel jong als oud voldoende stil bij de vraag: Hoe kunnen we leiderschap samen opnieuw inrichten? Hoe zou ik zelf leiding willen geven en ontvangen? Stel jezelf en elkaar eens deze vragen.”

Maak van een vreemdeling een vriend

De medewerkers van Luc hebben filmpjes opgenomen voor dit college en hieruit kwamen de volgende adviezen:

  • Creëer een werksfeer waarin gezelligheid, openheid en veiligheid centraal staan.
  • Maak van een vreemdeling een vriend.
  • Zorg ervoor dat iedereen serieus genomen wordt en heel veel kansen krijgt, dit is erg leerzaam

Jort: “Ik daag iedereen uit om te blijven ontwikkelen, helder te communiceren over doelstellingen/ verwachtingen, en bij te dragen aan een werksfeer waarin iedereen elkaar helpt.”

Luc: “dit is precies waarom ik lid van NCD ben Jort!”

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image