Actueel

Persbericht: NCD en Hogiaf gaan samenwerken

Nieuws    |    31 januari 2018    |    2 minuten

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) gaat samenwerken met Hogiaf, de grootste cross-culturele en multisectorale ondernemersvereniging in Nederland.

Beiden zetten zich in voor beter leiderschap en ondernemerschap in Nederland en gaan elkaar nu wederzijds versterken. De NCD en Hogiaf spreken van een historische doorbraak, die ongetwijfeld zal bijdragen aan meer begrip voor elkaars activiteiten en achtergrond: de NCD vanuit de Nederlandse bestuurstafel, Hogiaf vanuit cross-cultureel ondernemerschap.

Het 65 jarige NCD kent een scala aan activiteiten die prima passen bij de leden van Hogiaf, terwijl de activiteiten van Hogiaf aanvullend zijn voor die van de NCD. Maar de grootste winst, aldus Ahmet Taskan (Directeur-Voorzitter van Hogiaf) en Ron Steenkuijl (Voorzitter NCD), is met name te halen uit het krijgen van wederzijds begrip voor elkaar beweegredenen en achtergronden. “Bij Hogiaf zijn vooral etnische ondernemers lid, bij de NCD is dat een gering percentage. Juist door samenwerking kunnen we kennis nemen van elkaars waardevolle zienswijzen en ervaringen, waar we beiden van profiteren”, zo stelt Ron Steenkuijl, die mede de basis legde voor het Integratie Diner en de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Ahmet Taskan: “We merken in de praktijk dat we te ver afstaan van de bestuurstafel, waar de NCD wel zit. Door samenwerking zijn we in staat dat te veranderen en actief mee te doen. Ik zie het als een natuurlijke en uiterst nuttige, volgende fase van ontwikkeling van Hogiaf”.

De samenwerking maakt het mogelijk dat Hogiaf leden tegen gunstige voorwaarden actief kunnen worden binnen de NCD. Beide organisaties gaan de komende maanden een gezamenlijke activiteiten agenda opstellen.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image